Radar · Utrikes

Oljejättar finansierar polis i USA

Seattle är en av de städer där polisen delvis finansieras av privata företag, enligt den nya granskningen.

Fossilbolag som Shell och Chevron ger ekonomiskt stöd till polisgrupper i stora amerikanska städer, visar en undersökning från Public accountability initiative. Enligt organisationen driver företagen på klimatförändringar som drabbar rasifierade extra hårt.

De amerikanska Black lives matter-protesterna har breddats till att inkludera kampen för klimaträttvisa, och nu ger en undersökning ytterligare argument för att kamperna hänger ihop – och har en gemensam fiende.

Landets största oljebolag ger nämligen ekonomiskt stöd till polisgrupper i flera stora amerikanska städer, visar den nya rapporten från den icke vinstdrivande granskande organisationen Public accountability initiative.

Utöver den offentliga polisverksamheten i USA finns i städer som Seattle, Chicago, Washington och New Orleans privat finansierade polisgrupper, som saknar den insyn som övriga polisen verkar under. Bland finansiärerna finns Chevron, Shell och Marathon petroleum, och vad de har bidragit med är enligt rapporten bland annat vapen och övervakningsutrustning.

– Rapporten belyser starkt de olika sätt polisvåld och systematisk rasism sammanfaller med klimatkrisen, säger Carroll Muffett, chef för Centrum för internationell miljörätt (CIEL) till The Guardian.

Gemensam fiende

Fossilindustrin är enligt granskningen den gemensamma fienden i kampen för rättvisa i fråga om miljö och ”ras”, eftersom oljejättarnas utsläpp drabbar områden där rasifierade människor lever oproportionerligt mycket.

Författarna skriver: ”Många mäktiga företag som driver på miljöorättvisa är också finansiärer av de polisgrupper som tyranniserar de samhällen som företagen förorenar”.

Detroit public safety foundation tackar sin finansiär, USA:s största oljeraffineringsföretag Marathon petroleum, för tårta och gymutrustning
Detroit public safety foundation tackar sin finansiär, USA:s största oljeraffineringsföretag Marathon petroleum, för tårta och gymutrustning. Bild: Skärmdump, Twitter

Marathon Petroleum kommenterar samarbetet med polisen i The Guardian: ”Det är ett privilegium att tillgodose [Detroits] direkta önskemål om fler lokala patruller”.

Om polisen är underfinansierad och har ett behov av privata stöd råder dock delade meningar. Enligt organisationen Center for popular democracy action går 20–45 procent av städernas budgetar till polisen.

Tamara Toles O’Laughlin är organisationen 350.org:s Nordamerikachef, och säger till The Guardian att flera ”rovgiriga” system måste hanteras samtidigt för att lösa klimatkrisen, eftersom de hänger samman.

– Vi stödjer kravet på att stoppa finansieringen från både polisväsendet och fossila bränslen, och med återinvesteringar skapa motståndskraft för både människor och vår planet – för en rättvis återhämtning.

Hanna Westerlund