Radar · Inrikes

Björn Olsen: En sekt kring den svenska strategin

Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar, är inte bara en entusiastisk fågelskådare.

Nära sex tusen döda och ett Sverige som nästan inte är välkommet någonstans i Europa eller i resten av världen. Så hade det inte behövt vara, om bara Sverige hade vidtagit kraftfullare åtgärder mot coronaviruset. Det säger överläkaren och professorn Björn Olsen i sitt sommarprat.

Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar, är inte bara en entusiastisk fågelskådare. Han är också en ihärdig kritiker av Folkhälsomyndigheten och den svenska strategin under coronapandemin, något han ger utlopp för i sitt sommarprat.

– Jag tänker inte gräva ner mig i alla misstag som utgör den svenska strategin och som gått på tvärs med resten av världen. Tiden räcker inte till. Men i en myndighet som ansvarar för pandemibekämpning behövs fantasi. Fantasi att tänka det otänkbara, att det faktiskt kan bli en pandemi, säger han.

Kvar på perrongen

Hittills har 5 700 svenskar rapporterats döda av coronaviruset, långt fler än i våra grannländer. Orsaken, enligt Björn Olsen, är de alltför svaga åtgärder som vidtogs tidigt, i början av pandemin.

– Nedstängningståget har redan gått. Där tappade vi biljetten redan på perrongen, i mitten av mars. Alltför många människor har behövt dö i förtid. Dött av ett virus som inte hade behövt spridas okontrollerat och som med olika åtgärder som tidig nedstängning, isolering av regioner, testning och smittspårning samt karantän av smittade, hade hjälpt.

Bristen på fantasi hos Folkhälsomyndigheten, samt ”följsamma medier”, som inte vågat ifrågasätta strategin, har fungerat som en farlig kombination, säger han.

– Sekterism är farligt och många medier har varit trogna proselyter i sekten kring den svenska strategin. Grupper mår bra av att ha en djävulens advokat i rummet. En ifrågasättare som utmanar grupptänkandet och tunnelseendet. Uppenbart saknades det när Folkhälsomyndigheten satte karaktären på coronapandemin som en vanlig influensa.

"Dödlig cocktail"

– Denna kombination av tvärsäkerhet från en myndighet tillsammans med en undergiven media, är en dödlig cocktail. Coronaviruset beter sig nämligen inte som en influensa. I stället för en ganska jämn spridning, orsakar coronaviruset strängar av smitta och klusterutbrott. Sjukhus, äldreboenden, skidåkare och segregerade områden där man lever trångt och i nära relation mellan generationerna drabbas hårdare. Det är ingen hemlighet att det bland dödsfallen finns en överrepresentation av utlandsfödda. Så segregationen får återverkningar även på hur en pandemi beter sig.

Dessutom, säger han, har de svenska myndigheterna inte velat ta till sig vikten av vare sig munskydd eller asymptomatisk smittspridning.

– Under coronapandemin har några av de förbjudna begreppen hos Folhälsomyndigheten varit munskydd och asymptomatisk smittspridning, trots att hela världen vet att en person utan symtom kan smitta, och att detta är en viktig orsak till spridningen, och att munskydd skyddar andra från infektion. Jag anser att det bland annat är på grund av den inställningen som smittspridningen fått fäste i samhället.

Smittspridningen har dessutom resulterat i att bilden av Sverige fått sig en törn, säger han. Minst sagt.

– För första gången sedan 30-åriga kriget är vi inte välsedda i Europa. En mycket märklig situation för Sverige och den svenska självbilden.

Fakta: Björn Olsen

Björn Olsen, 61 år, är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala respektive Uppsala universitet.
Tidigare sommarvärd 2006.

Är även ornitolog, ringmärkare och specialist på djurburna smittämnen, så kallade zoonoser, som influensa och coronavirus.
TT