Radar · Miljö

Antalet fåglar minskar snabbt i Norrbotten

Antalet gulsparvar i Norrbotten har halverats på 13 år.

De senaste 13 åren har flera fågelbestånd – såsom gulsparv, pilfink och ladusvala – halverats i Norrbotten. Det visar en inventering av länsstyrelsen, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

Under den undersökta perioden har antalet fåglar i länet minskat med mer än fem miljoner. Detta får konsekvenser för miljön i både odlingslandskap och fjällskog.

Minskningen är ganska kraftig jämfört med övriga län i landet, enligt Susanne Backe, biolog på länsstyrelsen.

– Det är tråkigt att fågelsången minskat och det påverkar både insekter och växter och hela ekosystemet eftersom fåglarna har en så viktig roll i naturen, säger hon till SVT.

Som möjliga anledningar lyfter hon fram färre betesdjur och mindre mångfald bland odlade grödor.