Energi · Mat med Jenny

Veganmässor är ett verktyg på vägen mot en djurvänligare värld

Fler och fler besökare och fler och fler företag fick Vegomässans arrangörer erfara under åren.

I morgon, lördag, är det dags för årets upplaga av Linköping Vego. Men vad har de veganska mässorna för påverkan? Syre pratar med tre olika arrangörer om mässornas historia, nutid och framtid.

Den veganska mässan Linköping Vego arrangeras för fjärde gången i Linköpings Konsert & kongress. På programmet finns en lång rad föredrag och workshops, och i utställarlistan ryms både små och stora företag, som till exempel Yi pin, Vegusto, Green Praline och Coop.

Bakom mässan finns en arrangörsgrupp bestående av fyra vänner som tyckte att det saknades en positiv plattform för veganska produkter och en etisk livsstil i Östergötland. Första mässan anordnades 2014.

– Den handlar om att visa för den breda allmänheten att vi inte behöver döda eller utnyttja andra djur för att må bra och leva gott. Vi vill i stället visa på alla fördelar med en helt växtbaserad kost och djurfria produkter. Vårt strå till stacken är att bidra med inspiration, tips och kunskap, säger Kim Ekerstad från arrangörsgruppen.

Vegan har positiv klang

De första åren lockades främst de redan frälsta, det vill säga veganerna. Nu kommer även nyfikna blandkostare, som har en begränsad erfarenhet av växtbaserad mat.

– Nu är begreppen vegan och veganskt inte särskilt exotiska längre och har för många en positiv klang. Just nu sker det en enorm omställning i människors syn på kost, miljö och djur. Vi märker att det finns ett starkt behov av nya produkter, kunskap och inspiration, säger Kim Ekerstad.

Intresset från både lokala och nationella företag är också större i dag än i början. Inför varje mässa dyker det upp fler och fler nya företag som vill ställa ut. Det är mycket jobb men att mässorna behövs är Linköping Vegos arrangörer övertygade om.

Att externa, professionella mässarrangörer skulle ta sig in i vegansegmentet, är något som han välkomnar men poängterar att det finns ett särskilt värde med ideell verksamhet och det är något som Linköping Vego kommer fortsätta med.

– Inget kan ersätta ett ideellt engagemang. Att stå oberoende av kommersiella intressen har varit vår utgångspunkt som arrangörer från första början. Det som driver oss är vårt engagemang i de här frågorna, säger Kim Ekerstad.

Normaliserade veganismen

Den organisation som var först ut med veganska mässor var Djurrättsalliansen med sin Vegomässa. Ideella krafter har genomfört hela elva mässor. Daniel Rolke var en av de drivande. Han hade länge tittat på Storbritanniens mässor och ville anordna något liknande för att inspirera allätare att testa och välja veganskt.

– 2007 kände vi att tiden var mogen även i Sverige, även om många företag var tveksamma. När vi började hyrde vi en liten föreningslokal på Östermalm i Stockholm och försökte övertyga vartenda vegoföretag, djurrättsgrupp, kafé och restaurang att ställa ut. Djurrättsalliansen hade satsat nästan hela sin budget för att anordna mässan och alla volontärer arbetade frivilligt för att få det att hända, berättar Daniel Rolke.

Företagen var skeptiska i början, men på den sista mässan hade Vegomässan fått ihop 106 utställare. Nu var det Nackastrandsmässan som gällde, men även där började det kännas trångt.

– I dag är veganskt något som många företag vill skylta med och det är oerhört roligt att se och att veta att vi faktiskt haft en del av att normalisera veganismen. Jag är övertygad om att vi haft stor betydelse för dagens vegoutveckling, säger Daniel Rolke.

Utställare hoppade av

Vegomässan arrangerades för sista gången 2018. Anledningen var en mediegranskning av en annan djurrättsgrupp som anklagades för att ha hotat djuruppfödare. Flera volontärer i Vegomässan pekades ut som delaktiga och resultatet blev förödande för mässan.

– Vi ansåg att det var trist att vi skulle behöva stå till svars för vad våra omkring hundra volontärer gör på årets övriga dagar. Vi har våra riktlinjer och vi är en anti-våldsorganisation och det skrev även volontärerna under på. Tyvärr hoppade många utställare av och gick dessutom ut med osanningar i media. Vi slutade dock på topp med 5 600 besökare 2018, säger Daniel Rolke.

Precis som Kim Ekerstad ser han positivt på att eventuellt lämna över stafettpinnen till professionella arrangörer i framtiden. Det finns en lättnad i att ha lämnat det omfattande arbetet bakom sig, även om Daniel Rolke befarar att det djuretiska perspektivet riskerar att försvinna.

– Jag tror att det finns en framtid för veganmässor men att vi i det måste tänka om och tänka nytt. När Vegomässan kom var den ny och spännande och dit vill vi gärna hitta tillbaka och vi funderar kring flera olika nya vegoprojekt, säger han.

Veganprofilerna Karolina Tegelaar och Mattias Kristiansson bakar inför publik på Vegovision  i Göteborg 2019
Veganprofilerna Karolina Tegelaar och Mattias Kristiansson bakar inför publik på Vegovision  i Göteborg 2019. Foto: Peter Nilsson

Hack i häl på Vegomässan fanns Djurens rätts lokalavdelning i Umeå som arrangerade Vegovision för första gången 2008. Intresset för veganism och djurrättsfrågor har länge varit stort i just Umeå. Konceptet spred sig snart och Vegovision har arrangerats även i Stockholm, Göteborg och snart även i Malmö.

– Syftet var då som nu att visa fler människor att det går att göra fler och mer djurvänliga val i vardagen, men också att om så bara för en dag eller två göra det veganska till norm. Mässorna har växt i storlek. Fler besökare, fler utställare men också högre krav på att mässan ska upplevas lika professionell som om den drevs rent kommersiellt, säger Benny Andersson, som är verksamhetschef i Djurens rätt.

Prova vingarna

De första åren var det övervägande mindre företag som ställde ut. Större företag var svårare att knyta till mässorna, berättar han. Men snart insåg utställarna fördelarna och de fortsätter komma tillbaka. Även besökarna har visat allt större intresse. 2019 hade Vegovisions mässor mer än 11 000 besökare totalt.

– Jag ser inte att Vegovision i sig självt är något revolutionerande. Men den är en del i den viktiga förändring som pågår. Jag upplever att Vegovision är en plattform där de som är nyfikna på det veganska kan få nya idéer, liksom att det är en plats för nya företag att prova sina vingar och gamla företag att lära sig mer om en ny marknad, säger Benny Andersson.

Ideellt arrangerade mässor tror han absolut har en plats i framtiden. Utan de ideella krafterna hade mässorna inte blivit av, menar han. Nästa Vegovision äger rum i Göteborg den 18 april. Ett hundratal volontärer ser till att mässan blir möjlig. Om en mer kommersiell aktör visar intresse för veganska mässor i framtiden tror Benny Andersson är ett bevis på att vegansk mat blivit stort.

– Den stora vinsten skulle vara att Djurens rätt och andra djurrättsförespråkare kan gå vidare och arbeta med andra former av påverkan. Matmässor är inte slutmålet, utan bara ett verktyg på vägen.