Radar · Integritet

Svensk lagstiftning diskriminerar regnbågsfamiljer

Den svenska familjerättsliga lagstiftningen är förlegad.

Om två mammor flyttar till Sverige med sitt barn erkänns bara den ena som förälder till det gemensamma barnet. Den andra tvingas adoptera barnet. Heterosexuella par behöver inte genomgå samma process.

Den nuvarande familjerättsliga lagstiftningen är över 30 år gammal och har fått kritik för att vara diskriminerande, rapporterar Ekot. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över lagstiftningen. Förslagen ska presenteras senast i juni 2021.

Om två kvinnor får barn i ett annat land i Sverige och båda är erkända som mammor till barnet är det bara den mamma som fött barnet som erkänns som förälder i Sverige. Den andra mamman måste adoptera sitt eget barn. Trots att hon är juridisk mamma till barnet i ett annat land. Faderskap erkänns i regel automatiskt av Sverige.

Svårigheterna som drabbar regnbågsfamiljer är som regel inte de samma för samkönade par.

– Det här är ett exempel på att lagstiftningen släpar efter. Vi lever på 2000-talet nu och familjer kan se olika ut, och därför är det oerhört viktigt att vi ser till att regnbågsfamiljer också har en trygg familjesituation, att barnen har en trygg familjesituation, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen till Ekot.

Enligt jämställdhetsministern kan den nuvarande lagstiftningen slå sönder familjer och försätta barnen i en osäker situation bland annat gällande arvsrätt.