Radar · Morgonkollen

Klimataktivister vinner strid om Heathrow

Miljöaktivister jublar utanför domstolen i London, som avgjort att utbyggnaden av Heathrow är olaglig av klimatskäl.

Bygget av en tredje landningsbana på Londons storflygplats Heathrow är olaglig – av klimatskäl. För första gången dömer en domstol utifrån hur en regering uppfyller Parisavtalet.

Jublet var stort bland miljöaktivisterna som dykt upp utanför Royal Courts of Justice i London för att höra domslutet. Deras linje vann och den planerade utbyggnaden av Heathrow stoppas nu – åtminstone tillfälligt.

Domstolen anser att bygget av en tredje landningsbana är olaglig eftersom byggplanen inte tar hänsyn till den brittiska regeringens klimatåtaganden. När regeringen skrev under Parisavtalet 2015 ställde den sig bakom målet att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader, och helst inte mer än 1,5 grader.

Dessutom slår landets klimatlag fast att Storbritannien ska ha nollutsläpp av koldioxid 2050.

Rejält ökade utsläpp

Då rimmar det illa att bygga en ny landningsbana för 14 miljarder pund, motsvarande drygt 170 miljarder kronor, som kommer att möjliggöra 700 extra flygplan per dygn och därmed rejält ökade koldioxidutsläpp.

Redan i dag är Heathrow Europas största flygplats med 80 miljoner passagerare om året.

Den brittiska regeringen tänker inte överklaga domen, men en talesperson för Heathrow var snabbt ute för att visa att sista ordet inte är sagt ännu.

– Vi kommer att överklaga till Högsta domstolen och är övertygade om att vi kommer att lyckas, sade hon med tillägget att utbyggnaden är särskilt viktig för den brittiska ekonomin nu efter brexit.

Vad gör Boris?

Premiärminister Boris Johnson har varit en aktiv motståndare till att bygga ut Heathrow och har tidigare lovat att lägga sig i vägen för grävskoporna för att stoppa bygget.

Men det var innan han blev regeringschef, och nu är beskedet från regeringen att de ska studera domen och återkomma i frågan.

Margaretha Wewerinke-Singh, expert på internationell offentlig rätt vid Leidens universitet i Nederländerna, anser att domen är unik.

– För första gången har en domstol slagit fast att Parisavtalets temperaturmål är bindande. Målet baserades på överväldigande bevis för de katastrofala riskerna av att överskrida 1,5 graders temperaturökning. Ändå har vissa argumenterat att målet enbart är något att sträva mot, vilket gjort att regeringar känt sig fria att ignorera det i praktiken, säger hon till tidningen The Guardian.