Radar · Integritet

Aktiv dödshjälp blir tillåtet i Tyskland igen efter domstolsbeslut

Tysklands högsta domstol beslutade på onsdagen att upphäva en lag från 2015 som förbjuder assisterat självmord.

I Tyskland har assisterat självmord varit förbjudet sedan 2015. Men efter att flera medicinska experter opponerat sig har den högsta domstolen beslutat att lagen bryter mot konstitutionen och individers rätt att själva bestämma om att få avsluta sitt liv.

För att stoppa organisationer och företag från att tjäna pengar eller göra affärsverksamhet av assisterad dödshjälp, antogs en ny lag i Tyskland 2015. Paragraf 217 förbjöd assisterat självmord. Men nu har den högsta domstolen slagit fast att lagen bryter mot konstitutionen.

Lagen från 2015 fastslog att den som har för avsikt att hjälpa någon att begå självmord, tillhandahåller, förvärvar eller ordnar möjligheten för en person att avsluta sitt liv via assisterat självmord kan få böter eller upp emot tre år i fängelse, rapporterar den tyska tidningen DW. 

Sedan lagen trädde i kraft har juridiska experter debatterat om den också förbjuder konsultationer, eller till och med att ens nämna eller föreslå, aktiv dödshjälp eller metoder som leder till att personens liv avslutas. The New York Times skriver att Tysklands högsta domstol slår fast att all dödshjälp som tillåts nu måste vara för altruistiska syften – det vill säga – utan att personen eller organisationen tjänar någonting på det.

Paragraf 217 ledde till att de som innan hade hjälpt till eller sett till att människor som ville ha aktiv dödshjälp skulle få det slutade med det, eftersom det kriminaliserades. Eftersom lagtexten var skriven på ett sätt som lämnade det öppet för tolkningar av vad som faktiskt kriminaliserades, blev även personal på sjukhus och hospis rädda för att ens föreslå eller nämna möjligheten till aktiv dödshjälp.

Reste bort istället

Resultatet blev att flera obotligt och svårt sjuka reste till Schweiz eller Nederländerna för att avsluta sina liv, då familjemedlemmar inte döms för att ha assisterat med aktiv dödshjälp – bara läkare, professionella eller de som kan ha ett vinstintresse eller intresse av att göra det till affärsverksamhet.

Sedan dess har flera medicinska experter kämpat för att upphäva lagen. Varningar om att de svårt sjuka kan känna att de måste avsluta sina liv för att underlätta för anhöriga har dock höjts, rapporterar DW. Individens rätt att bestämma själv och säkerställa att det verkligen går till så, är mycket viktigt i förhållande till assisterat självmord.

Tysklands högsta domstol beslutade under onsdagen att paragraf 217 från 2015 bryter mot den tyska konstitutionen. Enligt domstolen har individer rätt att själva besluta om och ta initiativ till assisterat självmord och tjänster som involverar en tredje part.