Radar · Inrikes

Regeringens förslag om pandemilag har lämnats in – så ser det ut

Socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen har lämnat in förslag på en tillfällig pandemilag till lagrådet. Målet är att den ska träda i kraft den 10 januari och gälla till utgången av september 2021, säger socialminister Lena Hallengren (S).

– Covid-19-lagen är en ramlag där riksdagen tillfälligt ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt, säger Lena Hallengren på en pressträff.

Lagen ska ge regering, myndigheter och kommuner ökade befogenheter att reglera och i sista hand stänga ned verksamheter för att minska smittspridning.

Kan få böter

De personer som bryter mot restriktioner kan komma att dömas till böter.

– Individer som bryter mot restriktioner kommer kunna dömas till penningböter, säger Hallengren.

Regeringen ska besluta om rättsligt bindande regler för butiker och köpcentrum om pandemilagen godkänns, uppger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

– Det handlar om vissa typer av handelsplatser, som till exempel gallerior och varuhus där risken för smittspridning bedöms som hög och där det förekommer väldigt mycket trängsel, säger Baylan.

Varit på remiss

Förslaget har varit ute på remiss hos över hundra myndigheter, kommuner och organisationer. Bland dem finns stor förståelse för att tuffare restriktioner kan behövas för att få stopp på smittspridningen.

Det finns dock också en oro för åtgärder som kan komma att vidtas ska drabba näringsidkare hårt.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) betonar på pressträffen att hans bild, efter dialog med aktörer inom ett stort antal branscher, är att de allra flesta gör sitt bästa under svåra omständigheter.

– Därför är det väldigt viktigt att vi i dag kan presentera den här tillfälliga pandemilagen. Det gör oss möjligheter att kunna vidta åtgärder där problemen finns, säger Baylan.

– I korthet kommer reglerna ställa krav på åtgärder för minskad trängsel. Om de inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden och ytterst till och med stängning, säger Baylan.

Ersättning för drabbade

Oppositionen i riksdagen har önskat tydligare skrivningar i lagen när det gäller möjligheter eller rätt till kompensation för de som drabbas ekonomiskt.

– I lagstiftningen skriver vi inte hur man ska kompensera men vi skriver in att man ska överväga kompensation. Vi har lagt 13 extraändringsbudgetar så här långt, och det är klart att vi har alla avsikter att fortsätta stödja dem som behöver det, säger Lena Hallengren.

– Ersättningar eller stöd kommer vi att återkomma till i närtid, säger Ibrahim Baylan.

I de förslag som skickades ut på remiss för ett par veckor sedan ville regeringen ha upp till en månad på sig innan riksdagen måste ta ställning till åtgärderna. Men efter att ha lyssnat på remissynpunkter och riksdagspartier föreslår regeringen nu istället två veckor, säger socialminister Lena Hallengren på pressträffen.

Fakta: Covid-19-lagen – förslaget

Regeringen vill införa en tillfällig pandemilag för covid-19.
Syftet: att ge regeringen och andra myndigheter utökade möjligheter att införa åtgärder för att bromsa smittspridning, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.
Verksamheter som ska omfattas av lagen är:
* allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
* platser för fritids- eller kulturverksamhet
* butiker, köpcentrum
* kollektivtrafik
* lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster
* allmänna platser, som parker och badplatser
Vid “mycket allvarliga lägen” ska beslut kunna fattas om nedstängning av exempelvis butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.
Lagen ger möjlighet att begränsa öppettider och antal personer.
Den som bryter mot förbud kan straffas med böter.
Regeringen måste inom en månad från beslut om förbud eller nedstängning låta riksdagen pröva beslutet.
I utkastet som är på remiss föreslås lagen träda i kraft den 15 mars 2021 och gälla till sista mars 2022. Nu vill regeringen införa den redan den 15 januari.
Källa: Regeringskansliet