Radar · Integritet

Hårdare regler kring identifiering vid gränskontroll

Från och med idag blir personer  som inte kan identifieras på annat sätt skyldiga att låta sig fotograferas och ge fingeravtryck vid gränskontroller och inre utlänningskontroller.

Från den 28 december ska utländska personer som reser in i Sverige kunna bli skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid en gränskontroll. Dessutom ska polis och andra myndigheter kunna söka direkt på foton och fingeravtryck för att kontrollera en persons identitet.

Den nya lagändringen är en harmonisering med EU:s lagstiftning och syftet är bland annat att förhindra att personer försöker resa in i Sverige under falsk identitet.

I dagsläget får polis och gränskontroll inte söka direkt på en bild eller ett fingeravtryck i Schengenländernas informationssystem, SIS, det vill säga det register som EU-länderna delar för att utbyta information i polis- och migrationsärenden. Man måste istället först söka på personens namn och först om man då får en träff i systemet kan man kontrollera en persons identitet med hjälp av foton och fingeravtryck.

Skyldiga att lämna fingeravtryck

Men med lagändringen som träder i kraft idag blir det möjligt att direkt söka på en bild eller ett fingeravtryck i registret, som uppskattas innehålla omkring 90 miljoner personer och objekt. Ändringen innebär också att utländska personer vid en in- eller utresekontroll och även vid en så kallad ”inre utlänningskontroll” blir skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck om identiteten inte kan fastställas på annat sätt. Syftet, enligt regeringens proposition, är att förhindra att personer försöker resa in i landet med falsk identitet.

– Polismyndigheten får nu bättre möjligheter att upptäcka om en person som har en SIS-registrering försöker resa in i eller vistas i Sverige under falsk identitet. Detta är viktigt inte minst för säkerheten i landet, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande i samband med propositionen.

"Försämrar möjligheterna att söka skydd i Sverige"

Samtliga partier utom vänsterpartiet röstade för lagändringen. I en motion skriver Linda Westerlund Snecker (V) med flera att lagändringen ”ytterligare kommer att försämra möjligheterna för människor som är på flykt att söka skydd i Sverige” och även ”leda till ytterligare press på de personer som befinner sig i Sverige och utsätts för inre utlänningskontroller”.

En andra motion som lämnades av Sverigedemokraterna menade istället att man även borde lagra den biometriska informationen och att ”tiden för lagring bör bestämmas till den maximala gräns som EU-rätten föreskriver”. Detta godtogs inte i omröstningen och därför kommer det inte vara tillåtet att lagra informationen. Den ska istället ”omedelbart förstöras”.