Radar · Inrikes

Polisen säger nej till större publik – pekar på snårigt regelverk

Polismyndigheten är kritisk till förslaget om att tillåta undantag i förbudet mot tillställningar med fler än 50 deltagare.

Polisen säger nej till förslaget att tillåta större publik vid vissa evenemang. I sitt remissvar påpekar myndigheten att den saknar resurser för att se till att reglerna följs.

Regeringen vill lätta upp förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer för evenemang med sittplatser. Det ska dock genomföras på ett smittsäkert sätt och med en höjd övre deltagargräns.

Förslaget innebär också att restauranger som har till exempel konserter ska undantas från förbudet mot fler än 50 deltagare. De ska dock fortsatt följa den tillfälliga lagen om smittsskyddståtgärder på serveringställen.

Polisen pekar dock på problem med att ändra reglerna för vissa tillställningar, men inte för andra. I sitt remissvar skriver man att regeringens förslag innebär lättnader i förbudet om högst 50 deltagare för ett stort antal evenemang som konserter, teatrar och danstillställningar. Men inte för andra.

Polisen pekar till exempel på att det blir lättnader för danstillställningar på restauranger, men inte för motionslopp i skog, vilket man anser framstå som svårförståeligt.

"Snårig och svårtillämpad"

I remissvaret ifrågasätts också om antalet deltagare i demonstrationer bör regleras hårdare än danstillställning på restaurang. För demonstrationer ska förbudet för mer än 50 deltagare fortsatt gälla.

Polisen varnar för att regelverket kring olika typer av evenemang riskerar att bli snårig och svårtillämpad.

När det gäller att tillåta större publik vid evenemang med sittplatser så skriver myndigheten att man inte har juridiska möjligheter att ställa upp villkor på hur anordnaren ska skapa förutsättningar för deltagarna att hålla avstånd till varandra. Det kan till exempel handla om när publiken kommer eller går eller om tydliga avståndsmarkeringar vid sittplatserna.

I remissvaret står att polisen i de allra flesta fall inte kommer att ha möjlighet att bedriva någon tillsyn av sammankomsterna och tillställningarna.

Man varnar för att förslaget riskerar att leda till att förtroendet för polisen minskar då man ”saknar såväl resurser som befogenhet och kompetens för att leva upp till de krav som ställs på Polismyndigheten i det remitterade förslaget”.

Polisen vill i stället ha en generell successiv höjning av tillåtet antal deltagare.

I sitt remissvar i går öppnade Folkhälsomyndigheten för att man kan lätta på taket för folksamlingar till 500 personer för vissa arrangemang. Avståndet mellan personer ska då vara minst en meter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV