Glöd · Debatt

Slutreplik: ”Inget jubel över skattefritt flygbränsle”

Är Norwegian berett att underkasta sig mer statlig inblandning för att få del av skattepengar? undrar Kerstin Dahlberg.

DEBATT Mångordigt försöker Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson få flyget att framstå som något enbart  positivt för klimat, miljö och mänsklighet.

Däremot besvarar hon inte frågan om Norwegian är berett på större statlig inblandning för att komma i åtnjutande av mera statligt stöd från Sverige och Danmark. Bitterheten mot det hon kallar snedvriden konkurrens kvarstår i repliken. Och det är sannolikt SAS som avses. Några andra konkurrenter som skulle vara gynnade anges inte. Det är oklart vad som avses.

Inte heller bemöter kommunikationschefen fakta om skattebefrielse vad gäller bränsle och utsläpp, som Norwegian bör vara oerhört tacksamt för. Men som
planeten med all säkerhet inte jublar över.