Radar · Morgonkollen

Säpo varnar: Samhällets sårbarhet ökar

Linda Escar (till vänster) varnar för att samhället nu blir mer sårbart.

Desinformationskampanjer och påverkansoperationer. Cyberspionage och uppköp av viktig verksamhet. Främmande makt försöker nu utnyttja att coronakrisen slår mot Sverige, varnar Säpo.

Att många jobbar på distans är en av flera anledningar till oro för säkerhetsläget i Sverige i dag, enligt Säkerhetspolisen.

– Normalt hanteras skyddsvärden på arbetsplatser men nu måste många göra det från hemmet. Det är viktigt att säkerhetsskyddet anpassar sig efter det, säger Linda Escar, enhetschef för Säpos säkerhetsskydd.

Ett exempel är att mer information än vanligt nu överförs internet eller telefon, vilket kan utnyttjas av utländska intressen.

– Det gäller att tänka på om man hanterar säkerhetskänslig information och om man gör det, fundera över hur den lagras. Prata inte om känslig information över öppna videokonferenser, öppna mejl eller en öppen telefonlina, utan att göra det på ett säkert sätt via kryptering, säger Escar.

Tidigare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnat för att det direkt olämpligt att använda vissa videotjänster som Zoom när man hanterar känslig information, på grund av bristande kryptering.

Förutom cyberspionage ägnar sig främmande makt också åt desinformation och påverkanskampanjer. Men hur det ser ut eller om det nu blir vanligare kan – eller vill – Linda Escar inte svara på.

– Det kan jag inte prata om nu, men vi vet att främmande makt generellt ökar sin underrättelseaktivitet i kristider, och att samhällen då blir mer sårbara.

En annan fara är att utländska intressen utnyttjar de ekonomiska problemen många svenska företag befinner sig i genom att köpa upp känslig verksamhet.

Moderaterna har i riksdagen nyligen drivit på för ny lagstiftning som ska stoppa utländska uppköp av svenska företag som kan hota säkerheten, något som Socialdemokraterna har ställt sig positiva till.