Radar · Miljö

Återhämtningspolitik ska granskas ur klimatperspektiv

Rätt eller fel att ge flyget stöd i kristid? Det är en fråga som kan komma att tas upp i Klimatpolitiska rådets analys av regeringens krispolitik.

Hur kommer regeringens insatser i samband med coronapandemin att påverka klimatet? Det ska Klimatpolitiska rådet granska under året.

När passargerarplan står på marken som en följd av coronapandemins reserestriktioner får flygbolagen miljardstöd från staten. Det är ett exempel på regeringens pandemipolitik, som nu ska granskas av Klimatpolitiska rådet. 

– Alla prioriteringar ligger just nu på att möta pandemins akuta effekter. Efterhand som perspektivet blir mer långsiktigt är en viktig fråga hur återhämtningspolitiken kan stödja klimatomställningen och klimatinsatser bidra till återhämtningen, säger ordförande Ingrid Bonde i ett pressmeddelande.

Rådets granskning ska kunna ge beslutsunderlag till regering och riksdag. 

– Coronakrisen visar i blixtbelysning betydelsen av ett politiskt ledarskap som bygger på vetenskapliga fakta och analys. Klimatpolitiska rådets roll är att bidra till sådana analyser och ge underlag för politiska beslut som kan möta den kortsiktiga pandemikrisen utan att förlora siktet på den långsiktiga, och samtidigt pågående, klimatkrisen, säger Ingrid Bonde.

Den senaste årsrapporten från Klimatpolitiska rådet offentliggjordes i mars, och gav regeringen underkänt i sitt klimatarbete. Politiken bryter mot den egna klimatlagen från 2018, konstaterade rådet, vilket Syre tidigare skrivit om.

Om detsamma gäller krispolitiken återstår att se. Klimatpolitiska rådets resultat kan läsas i årsrapporten 2021, men delar av analysen kan komma att presenteras tidigare.