Radar · Migration

Allt färre får skydd i Sverige

2015 tog Sverige sett till befolkningsmängd emot flest skyddsökande i EU.

2019 var ett nytt rekordår för Sverige: det var det år på mycket länge som det minsta antalet asylsökande fått asyl här. Sett till befolkningsmängd ligger Sverige inte längre i topp för hur många asylansökningar som beviljas.

Under 2019 fattades 878 000 beslut om asyl runt om i EU:s medlemsstater. Av dessa beviljades 37 procent, eller 322 000 ansökningar. I Sverige var graden beviljade ansökningar lägre än snittet för EU: 29 procent, uppger Europaportalen.

Svårast att få asyl var, föga förvånande, i Ungern, Tjeckien och Polen. Spanien var det land som beviljade flest ansökningar. Ursprungsland är den mest avgörande faktorn för om någon ska beviljas skydd eller inte. Venezuela låg i fjol i topp med 96 procent godkända ansökningar. Därefter kom Syrien, 85 procent, Eritrea 81 procent och Afghanistan 54 procent.

I Sverige fick 12 000 personer sina asylansökningar beviljade i fjol. Sett till befolkning låg Sverige på plats fem istället för på plats tre till ett som de föregående åren.

Tyskland var fortsatt det land som stod för den enskilt största andelen beviljade ansökningar – nästan två av fem av de beviljade ansökningarna kom från Tyskland.