Radar · Politik

FN-chefen hoppas på nordiskt ledarskap

FN:s generalsekreterare António Guterres deltog när det Nordiska rådet samlades på länk under tisdagen.

För första gången hittills har Nordiska rådets session ställts in. Istället möttes de nordiska ledarna över länk tillsammans med den specialinbjudna gästen, FN:s generalsekreterare António Guterres.

Mötets tema var coronakrisen och de utmaningar som världen drabbats av.

”I dag möter vi en tid som präglas av en allvarlig kris och stor osäkerhet. Världen står inför en pandemi som utvecklar sig och som har utvecklat många svagheter i våra samfund”, konstaterade António Guterres.

Han fortsatte:

”Samtidigt fortsätter klimatförändringen och det påverkar nationer. Båda dessa kriser kräver en ny effektiv multilateralism för en global hantering av problemen som berör oss alla”.

"Historiska förkämpar"

Precis som i covid-19-krisen underströk han att ingen heller är immun mot klimatförändringen.

”Vi gör allt vi kan för att säkra ambitiösa klimatåtgärder för att nå målen i Paris-avtalet.”

”Det är viktigt att vi bygger upp ekonomin igen efter pandemin genom effektiva klimatåtgärder som ger bättre jobb till miljoner av människor, där renare och effektivare teknik främjas.”

Han konstaterade vikten av de nordiska ländernas samarbete för klimatet.

”Här räknar vi med de nordiska länderna som historiskt sett vara ambitiösa förkämpar för klimatåtgärder. Världen behöver ert ledarskap mer än någonsin.”

”Det är mitt hopp att medlemmar av det nordiska rådet vill vara globala förebilder av grön och bärkraftig återhämtning efter pandemin”, sa António Guterres.

Rustat för kriser

När det var Löfvens tur att tala konstaterade han vikten av ett internationellt samarbete i krisen och att de nordiska länderna vill vara med och bidra.

”Ett starkt multilateralt samarbete gör att vi är bättre rustade för att lösa kriser. Jag vill också tacka generalsekreteraren i FN och alla FN-organ för ert ledarskap under pandemin.”

Löfven poängterade även flera punkter som han menar är av stort intresse för alla i pandemin och som också kommer att bli det i framtiden — däribland att vi först måste säkra en rättfärdig fördelning av vaccinet.

”I Norden säger vi att ingen är trygg förrän alla är trygga”, sade Löfven och fortsatte:

”Vi måste också få fart i den gröna omställningen som också är en väldigt viktigt del av den ekonomiska återhämtningen, så vi måste leverera enligt Paris-avtalet.”

Förutom Löfven och Guterres talade bland andra Danmarks ledare Mette Fredriksen, Färöarnas Bardur á Stieg Nielsen, Grönlands Kim Kielsen, Finlands Sanna Marin, Norges Erna Solberg, Ålands Veronica Thörnroos och Islands Katrín Jakobsdóttir.

Fakta: Nordiska rådet

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ och bildades 1952.

Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament och utses av parlamenten efter förslag av partigrupperingar. Direkta val till Nordiska rådet förekommer inte.

Nordiska rådet samlas till två årliga möten, temasession och ordinarie session, där de nordiska parlamentarikerna fattar beslut om sådant man vill att de nordiska regeringarna skall hitta lösningar på.

Källa: Nordiska rådet