Radar · Morgonkollen

EU-länder dumpar undermåliga bilar i Afrika

Försäljning av begagnade bilar i Nairobi, Kenya.

EU, Japan och USA exporterar årligen miljontals gamla, trafikfarliga och utsläppstunga bilar till utvecklingsländer —bilar som inte skulle ha tillåtits på ländernas egna vägar — visar en ny rapport från FN:s miljöprogram Unep.

”Utvecklade länder måste sluta exportera fordon som inte lever upp till klimat- och säkerhetskrav och som inte längre anses trafiksäkra i deras länder”, säger Inger Andersen, chef för Unep, i ett pressmeddelande.

Mellan 2015 och 2018 exporterades 14 miljoner begagnade lätta fordon världen över från EU, Japan och USA, enligt Unep.

EU står för 54 procent av exporten, följt av 27 procent från Japan och 18 procent från USA. Cirka 80 procent av dessa hamnade i låginkomstländer, varav över hälften i Afrika.

Många av bilarna skulle inte tillåtits på vägarna i de länder varifrån de sålts.

Fjärdedel av utsläppen

Världens snabbt växande fordonsflotta bidrar stort till luftföroreningar och klimatförändringar. Transportsektorn står för nästan en fjärdedel av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

”Att städa upp inom den globala fordonsflottan är en prioritet för att nå globala och lokala luftkvalitets- och klimatmål”, säger Inger Andersen.

I rapporten har 146 länder analyserats, och av dem anses två tredjedelar ha ”svag” eller ”mycket svag” reglering av importen av begagnade bilar. Få exporterande länder har regleringar som begränsar hur försäljningen av begagnade bilar får se ut.

I de länder där man faktiskt har infört regleringar av importen, främst i form av åldersbegränsningar och utsläppsstandarder, har man fått tillgång till begagnade bilar av hög kvalitet, däribland hybrid- och elbilar, visar rapporten. Marocko är ett sådant exempel, där regleringar har lett till att endast relativt moderna och rena begagnade bilar importeras till landet.

Undermåliga bilar

En nyligen genomförd undersökning av begagnade bilar exporterade från Nederländerna visade att majoriteten av dem var mellan 16 och 20 år gamla och inte nådde upp till EU:s utsläppsstandarder.

Begagnade bilar av dålig kvalitet leder även till fler trafikolyckor. Enligt rapporten har många av de länder med ”svag” eller ”mycket svag” reglering av importen på begagnade bilar en mycket hög trafikdödlighet. På motsvarande sätt syns färre olyckor och säkrare bilar i importländer med striktare reglering.

Nu efterfrågas ett globalt och eller regionalt harmoniserat regelverk för att få slut på handeln med undermåliga begagnade fordon. Exporterande och importerande länder har ett delat ansvar för att motarbeta den negativa utvecklingen, skriver Unep.

”Bristen på effektiva standarder och reglering leder till dumpning av gamla, utsläppstunga och osäkra fordon”, säger Inger Andersen.