Radar · Utrikes

Australiska forskare varnar för censur

Australiska forskare säger i undersökning gjord av Ecological Society of Australia att de hindras från att tala öppet om sin forskning.

Australiska forskare varnar i en studie för att forskarna i landet hindras från att tala öppet om sin forskning och att deras råd många gånger tystas ner av regeringen och industrin när det gäller effekterna av gruvdrift, skogsavverkning eller om klimatkrisen.

En studie, ”Consequences of information suppression in ecological and conservation sciences” i tidskriften Conservation Letters, som publicerades i september, undersöktes i vilken utsträckning forskare tystas ner eller motarbetas.

220 ekologer och naturvårdsforskare deltog i studien och cirka en tredjedel av som var anställda inom myndigheterna eller det privata näringslivet svarade att de hade upplevt påtryckningar. 

Cirka hälften av forskarna inom de statliga myndigheterna och nästan 40 procent av de inom det privata näringslivet sa att de hade hindrats från att delge sina resultat offentligt eller diskutera internt. 56 procent uppgav att de upplevde att begränsningarna för vad de kunde säga offentlig ökat.

Forskare på universitet och inom det privata näringslivet var i undersökningen mer benägna att undvika den offentliga debatten på grund av rädsla för att framställas i felaktigt i media, medan de statligt anställda forskarna svarade att de ofta begränsades av sina chefer eller av den policy som fanns på arbetsplatsen

Don Driscoll, professor i ekologi och huvudförfattaren för studien, berättar för The Guardian, att resultatet av studien visar att några av landets bästa forskare hindras från att dela med sig av sin forskning inte bara till media utan även till kollegor och beslutsfattare.

Don Driscoll menar att forskare som arbetade inom myndigheter står inför ett alltmer politiserat system där information ofta filtrerades av offentliga tjänstemän och innan de når politiker och allmänheten