Radar · Integritet

Tiotals barn bortförda och gifta

Upp emot 200 barn fördes bort i fjol, enligt en ny rapport.

Uppemot 200 barn misstänks ha förts ut ur Sverige under fjolåret och tiotals av dessa befaras ha blivit gifta, enligt en ny rapport om hedersrelaterad brottslighet. Ett misslyckande från samhällets sida, säger rapportförfattaren.

– Det här är en väldigt utsatt grupp. Vi har som samhälle ett stort ansvar för att skydda barn, och har i de här fallen inte lyckats med det. Så det är klart att det här är ett underbetyg för oss myndigheter och andra som arbetar med de här frågorna, säger Matilda Eriksson, sakkunnig i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck vid länsstyrelsen i Östergötland.

Länsstyrelsen, som driver ett nationellt kompetensteam med inriktning på hedersrelaterad brottslighet, har genom en enkät till kommunerna försökt kartlägga hur vanligt det är att barn och vuxna förs bort för att exempelvis tvångsgiftas eller könsstympas.

Enkäten har besvarats av 192 av landets 290 kommuner. 43 av dessa uppger sig ha kännedom om personer som förts bort under 2019. Sammanlagt rör det sig om 199 personer, varav 86 procent barn. 27 av de 192 kommunerna har kännedom om sammanlagt 36 barn som uppges ha blivit gifta.

"I underkant"

Matilda Eriksson understryker att uppgiften om 199 personer endast bygger på svar från 43 kommuner.

– Så den är förmodligen i underkant, såklart.

Huruvida det här är ett fenomen som ökar eller minskar är dock svårt att säga, enligt Eriksson – det finns ingen statistik på nationell nivå från tidigare år att jämföra med.

–  Vi vet ju sedan tidigare att barn förs utomlands. Däremot har vi inte haft någon exakt siffra på det. Det här är inte heller någon heltäckande siffra, men det är i alla fall ett försök från vår sida att få en mer heltäckande bild.

Bristande rutiner

Enligt rapporten brister också rutinerna kring bortförda barn och vuxna i en majoritet av landets kommuner, något som oroar Matilda Eriksson. Hon efterlyser nu ett större engagemang från både politiker och chefer på kommunnivå, så att de handläggare som arbetar mot hedersrelaterad brottslighet får det stöd som de behöver:

– Där ser vi en stor utvecklingsmöjlighet.

Uppgiften om bortförda personer i rapporten omfattar inte enbart bekräftade fall utan även fall där personer misstänks ha blivit bortförda, men där det inte varit möjligt att bekräfta att de förts bort.