Radar · Miljö

Svenskar vill se höjda priser på varor med stor klimatpåverkan

Över hälften av svenskarna kan tänka sig höjda priser på klimatfientliga varor.

Enligt en ny undersökning kan över hälften av svenskarna tänka sig att betala mer för produkter och livsmedel som gör stora koldioxidavtryck. Man ser även positivt på förbud mot kortare flygningar.

Europeiska Investeringsbanken (EIB) har undersökt hur människor i EU, Kina och USA förhåller sig till olika klimatåtgärder. I Sverige är 64 procent av kvinnorna och 51 procent av männen positivt inställda till höjda priser på varor som skadar klimatet, rapporterar Supermiljöbloggen. Sådana produkter kan exempelvis vara rött kött, mobiltelefoner och kläder.

Över hälften av befolkningen kan också tänka sig ett förbud mot korta flygresor. För hela EU uppger 62 procent av medborgarna att de vill förbjuda flyg på kortare distanser, och 72 procent stöttar en koldioxidskatt på flygresor.

Vad gäller en snabb utfasning av dieselbilar förhåller sig 65 procent av EU-medborgarna positiva, medan åtta av tio européer stödjer idén att ge ekonomisk stöttning till samhällen och människor som kan bli av med sina jobb i klimatomställningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV