Glöd · Debatt

”Ideella organisationer behöver också stöd under coronakrisen”

På gott och ont är folk inte ute och handlar mycket i vår.

DEBATT Det är många som far illa under pågående coronakris. Många ideella secondhandorganisationer, likt Emmaus Stockholm, vars överskott från försäljning går till att främja de mänskliga rättigheterna, drabbas hårt av fallande kundunderlag och minskade bidrag från privatpersoner. Trots detta täcks vi inte av de statliga stödåtgärder som nu sätts in för att mildra coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Regeringen måste snarast lägga fram ett stödpaket för att rädda en sektor som jobbar med social och klimatmässig hållbarhet men som inte alltid drivs i företagsform.

Likt stora delar av handeln har vi i Emmaus Stockholm sett fallande intäkter, vilket får direkt negativ påverkan på det stöd vi ger till människorättskämpar internationellt. Därtill är vi tvungna att friställa personal och dra ner på våra ambitioner. Inom Emmaus Stockholm arbetar många med arbetspraktik, vilket innebär att människor som kommer till oss får möjlighet till arbetsträning och en väg tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. De nerdragningar som vi nu tvingas till innebär bland annat att detta viktiga arbete drabbas, då vi inte längre kan erbjuda bra arbetshandledning. Mönstret går igen inom flera organisationer.

Regeringen har nyligen aviserat kraftfulla ekonomiska stödpaket för att mildra konsekvenserna av coronakrisen. Dock verkar regeringen ha förbisett den ideella sektorn som också drabbas av samma krafter som övriga näringslivet och som utöver samhällsekonomiska vinster även bidrar med social hållbarhet.

Fler än 180 000 personer är anställda inom civilsamhället. Trots knapra ekonomiska förutsättningar utmärks arbetsplatserna av engagemang, delaktighet och meningsfullhet, enligt en rapport från Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Likt många andra organisationer har vi i Emmaus Stockholm valt att förbli en ideell organisation. Detta betyder att vi inte är registrerade som ett företag men likväl har företagsekonomiska kontroller och har ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär även att de statsbidrag som nu pumpas ut inte kommer oss eller andra ideella organisationer till del, då vi inte är registrerade som företag.

Det är ytterst beklagligt och vi hoppas att detta rättas till snart. För oss som har samma krav som det privata näringslivet men inte kan ta del av de stödåtgärder som ges till näringslivet kan coronakrisen innebär att vi tvingas lägga ner vår verksamhet.

Att en hel sektor, som redan lever under knapra ekonomiska förutsättningar, går under eller skalar tillbaka sitt arbete skulle ge stora konsekvenser för samhället. Secondhandaktörer är en viktig del i Sveriges hållbarhetsarbete och bidrar till att uppfylla FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030.
Regeringen bör snarast läggas fram en plan med ekonomiskt stöd för den ideella sektorn.

Organisationer som Emmaus Stockholm, som förlitar sig till stora delar på försäljning av secondhand, jobbar hårt för att främja de mänskliga rättigheterna, en hållbar utveckling och en rättvis värld. Vi gör det i Sverige genom att minska textiliers minska miljö- och klimatpåverkan samt genom social arbetsintegration och arbetspraktik. Vi gör det internationellt genom de samarbeten vi har med människorättsorganisationer som verkar i repressiva regimer och i ständig rädsla för att bli förbjudna eller trakasserade.

Ett ekonomiskt stödpaket för den ideella sektorn innebär att regeringen stöttar alla de krafter som främjar hållbarhet och de mänskliga rättigheterna. Regeringen måste skicka en kraftfull signal att den ideella sektorn är värd att räddas!