Radar · Miljö

Naturskyddsföreningen kritiska mot gröna pengar till flygplatsprojekt

Pengarna från den första gröna obligationen som Swedavia nu har gett ut riskerar sannolikt att gå till utbyggnaden som görs på Landvetter i Göteborg.

Statliga Swedavia har tagit in en miljard kronor på en grön obligation. Men Naturskyddsföreningen är kritiska och menar att pengarna kan leda till att kapaciteten ökar på Arlanda och Landvetter flygplats och skada förtroendet för gröna investeringar.

En miljard kronor, så mycket har Swedavia tagit in från den första gröna obligationen. Pengarna, som enligt Mats Påhlson, finanschef på Swedavia, sannolikt kommer att gå till utbyggnaden som görs på Landvetter i Göteborg, enligt TT. Men exakt vilka projekt det blir redovisas troligen i vår.

Miljörörelsen är kritiska att Swedavia använder gröna obligationer för att finansiera projekt som kan öka flygtrafiken.

– Gröna obligationer är en fantastisk sak. Men då är det viktigt att de är gröna på riktigt, så att de leder till den kraftiga omställning som måste ske. Annars finns det en stor risk att förtroendet förstörs, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen till TT.

Världsnaturfonden klimatexpert, Ola Hansén, delar kritiken, även om han tycker det är bra att Swedavia satsar på att energieffektivisera byggnader.

– Problemet är att man även gör investeringar som sannolikt bidrar till ökat flygande. Det är inte förenligt med klimatmålen. Så att den delen ingår i en grön obligation har vi mycket svårt att förstå, säger han till TT.

Det var i december förra året som statliga Swedavia gav ut en grön obligation på en miljard kronor. Pengar som kan användas till projekt inom fem områden: gröna byggnader och infrastruktur, energieffektivisering, förnybar energi, åtgärder för att begränsa föroreningar och rena transporter.

Enligt Swedavia så det ännu inte klart vilka projekt som kommer att finansieras med den första obligationen. Det först att redovisas i samband med årsredovisningen i vår.

Swedavia har som mål att den egna verksamheten – inte flygtrafiken – ska vara fri från fossila koldioxidutsläpp i slutet av detta år.

– Det kostar att göra klimatinvesteringar. Gröna obligationer är ett sätt av flera att bredda våra finansieringsmöjligheter och därigenom få lägre finansieringskostnader, säger Mats Påhlson, till TT

Av granskningsinstitutet Cicero fick Swedavias gröna obligationer det näst lägsta betyget, ljusgrönt – steget över underkänt. Däremot får Swedavias eget klimatarbete gott betyg och även för insatserna för att få branschen ska ställa om så att flyget på sikt ska bli fossilfritt.

– Om vi inte tillåter några gröna obligationer från de smutsigare sektorerna, så kommer vi aldrig att lösa klimatutmaningen, säger Christa Clapp, chef för klimatfinansiering på Cicero, till TT.

Swedavia äger, driver och utvecklar tio flygplatser, varav Arlanda och Landvetter är störst.