Radar · Morgonkollen

Hård kritik mot Saudibesök: ”Inte trovärdigt”

Civila har drabbats hårt av den saudiskledda koalitionens flyganfall.

Utrikesminister Ann Linde (S) är i Saudiarabien i ett försök att förhandla fram fred i Jemen. Samtidigt säljer Sverige vapen till den ena sidan i konflikten. – Det är inte trovärdigt, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen.

Under onsdagen förde Ann Linde samtal med saudiska ministrar om kriget i Jemen, som beskrivs som den värsta humanitära krisen i världen.

– Det handlar om att se hur vi och andra länder kan hjälpa ansträngningarna för att få slut på konflikten. Vi har sett positiva tecken, framför allt från Saudiarabien, sade hon på måndagen till TT.

Saudiarabien strider i Jemen på regeringens sida, tillsammans med bland andra Förenade arabemiraten.

– Sverige exporterar vapen till båda länderna, exempelvis kommer Saab under våren leverera stridsledningssystemet Global Eye till Förenade arabemiraten.

– Svensk krigsmateriel används i kriget i Jemen, och det behöver stoppas omedelbart. 85 000 barn har dött till följd av kriget och vi ser hur barnen blivit måltavlor när lekplatser, skolor och sjukhus bombas, säger Lena Ingelstam.

Inga nya affärer

Rädda Barnen är kritiskt till att Sverige förhandlar om en fred när man samtidigt säljer vapen som används i kriget.

– Det är en målkonflikt. Man är inte en trovärdig fredsförhandlare om man samtidigt exporterar vapen till krigförande parter, säger Lena Ingelstam.

Den svenska vapenexporten handlar inte om några nya affärer, utan följdleveranser på avtal som skrevs för flera år sedan.

En punkt i januariavtalet, framförhandlat av S, MP, C och L, handlar om vapenexporten till kriget. Den lyder: ”De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår.”

– Regeringen har åtagit sig detta, och det borde självklart gälla även följdleveranser på redan ingångna avtal, säger Lena Ingelstam.

Linde: Inte mitt bord

Ann Linde hälsar via sin pressekreterare att frågan inte bör ställas till henne utan till justitieminister Morgan Johansson, som har ansvar för vapenexportfrågor.

När TT tidigare ställt frågor om svenska vapen i Jemen har han svarat: ”… export av krigsmateriel från Sverige prövas utifrån ett mycket strikt policyregelverk som regeringen har lagt fast.”