Intro

Berguvar seglar inte säkert

Elstängsel, en ökad mängd av råttgift – det finns fler faror som kan hota berguvens bestånd. Och i första ronden av räknandet befarar föreningen BirdLife Sverige att artens antal har minskat. På 50- och 60-talet var det DDT och PCB som orsakade det. Vilka är de största hoten nu?

Allas rätt till en likvärdig utbildning. Jämställdhet. Orden i lagar och policydokument talar samma språk. Men det finns mer av management än faktisk demokrati i de formuleringar som formar skolan av idag, enligt ny forskning.

Kan du rabbla kungar och krig? Kanske det. Men historien är ju lite större än så. För att kunna engagera – få några att läsa, lyssna eller titta på något – behöver du kunna kommunicera på målgruppens villkor. När elever i skolan klagar på stelt och stolpigt skrivna läroböcker i historia, kan en fråga dyka upp: Vem eller vilka gjorde målgruppsanalysen?
Men Livrustkammarens intendenter är i fas med både unga och äldre när de tar sitt pedagogiska uppdrag till en nivå som museivärlden sällan har skådat. Med en massa personlig humor binder de samman nu och då. Och de stela överläpparna har inte en chans  – Livrustkammaren har 50 000 följare bara på Facebook. Intendenterna får nu föreläsa om sin kommunikativa framgång för mindre rockiga verksamheter.

Lev, läs och lindansa  – livet är nu!