Radar · Miljö

Tillstånd för vågkraft kan återkallas: ”Finns inte förutsättningar”

Testanläggningen för vågkraftverk.

Länsstyrelsen för Västra Götaland vill att tillståndet att driva en vågkraftpark nordväst om Smögen i Bohuslän ska återkallas.

– Det finns inte förutsättningar att bedriva verksamhet på det sätt som tidigare tillstånd medger. Vi har därför lämnat in en ansökan som innebär att det nuvarande tillståndet ska återkallas och att området i havet ska återställas, säger Lena Sedin, vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen till Bohusläningen.

Seabased Industry fick 2010 tillstånd att bygga en vågkraftspark utanför Smögen. Satsningen finansierades genom bidrag från bland andra Fortum och statliga Energimyndigheten.

Mellan 2014 och 2015 placerades 36 vågkraftsaggregat ut på havsbotten. Under 2016 levererades det el ut på nätet i några veckor. Efter detta har det inte varit någon mer verksamhet i området.

I början av 2019 gick förtaget i konkurs med ett underskott i verksamheten på flera miljoner. Nu inleds sista kapitlet i historien när länsstyrelsen vill att området i havet återställs och att tillståndet att bedriva verksamhet dras tillbaka.

I ansökan framgår att Sotenäs marin park, ett dotterbolag till Seabased, har ansvaret för att städa upp i området.