Radar · Nyheter

Närodlat i rekoring populärt

Odling av persilja.

Lokalt odlat och direktkontakt med den småskaliga matproducenten. Det får de som handlar hos rekoringen, en sammanslutning som också räddar odlare i coronakrisen.

Idén kommer ursprungligen från Finland. Där var det en bonde som 2013 började att berätta om det lokala utbudet av småskaliga odlare och matproducenter på Facebook, enligt Lantbrukets Affärstidning, ATL och TT.

I dag finns det runt 160 olika rekoringar runtom i Sverige. Via Hushållningssällskapets informationssida eller Facebook kan du se var de finns i landet.

På en speciell dag och tid åker ett antal odlare och matproducenter till exempelvis ett torg och säljer där sina produkter samtidigt.

I Malmö, som har Sveriges största rekoring, med många bönder och odlare i landskapen runtomkring, beställer och betalar köparna sina varor i förväg. På så sätt undviks för mycket av köbildning och minskar risken för smitta.

– Jag bor här i kvarteret och brukar cykla förbi och hämta upp maten varje torsdag efter jobbet, säger Gina Fagone i artikeln i ATL.

I Malmö, precis som i andra storstäder som Stockholm och Göeborg, finns flera olika utlämningsställen. Malmös rekoring har 19 000 medlemmar. Men idén finns utspridd och är igång över hela landet.

– Jag tror att många producenter har rekordveckor, tack vare att många är hemma och har ett intresse för mat.

Det säger Johan Widing, som har ett ekologiskt jordbruk i Hörbytrakten, till ATL.

Han fortsätter:

–Tidigare kanske det intresset tog form i ett restaurangbesök, nu är det i stället så att man lagar hemma och tittar runt på rekoringar,

I coronatider har inte minst restaurangbranschen blivit hårt drabbad. Det innebär också att många matproducenter och odlare har förlorat viktiga kunder. Men alltfler människor har alltså upptäckt sina lokala rekoringar.

Möjligheten att handla utomhus, på ett och samma ställe av olika odlare och producenter, lockar. Och allt fler verkar också vilja stödja den lokala produktionen som också innebär mindre utsläpp i samband med transporter.

Rekoringar runt om i landet har nästan fördubblat sitt medlemsantal från förra årets aprilmånad till i år:
Från 300 000 till över 500 000 medlemmar.

Mer information om rekoringar hittar du här