Radar · Morgonkollen

Danskar startar tunnelbygge – trots tyska rättsprocesser

I Danmark är stödet för projektet stort sedan länge, men på den tyska sidan är motståndet större, inte minst i miljörörelsen.

Malmö-Hamburg på tre timmar. Tunneln mellan Rödby och Puttgarden kan göra tågresorna snabbare och kapaciteten högre. Men även biltrafik ges utrymme och tyska miljöorganisationer försöker på juridisk väg stoppa bygget.

Fehmarn Bält-tunneln mellan danska Rödby och tyska Puttgarden är ett projekt som tagit många svängar. En avsiktsförklaring tecknades mellan den tyska och danska regeringen redan 2007, men byggstarten har skjutits på framtiden. Nu vill den danska regeringen inte vänta längre, trots att juridiska processer fortfarande pågår i Tyskland. Vid årsskiftet ska bygget starta på den danska sidan, meddelade den danska transportministern Benny Engelbrecht (S).

– Fehmarn-Bält-förbindelsen blir en ny port till Europa och en ny port till framtidens gröna transportlösningar, säger han i ett pressmeddelande.

Projektets miljöpåverkan är dock omdiskuterad. I den drygt 17 kilometer långa tunneln kommer bilar att köra bredvid tågen och tyska miljöorganisationer som överklagat tillstånden anser att bygget skulle orsaka oförsvarliga ingrepp i naturen. Runt 600 växt- och djurarter skulle påverkas, varav 81 rödlistade, påpekar miljöorganisationen Bund.

Tunneln väntas stå klar 2029 och skulle då innebära kortare restider också för svenska tågresenärer till kontinenten.  Sträckan Malmö-Hamburg som idag tar fem timmar, beräknas ta mindre än tre timmar.