Glöd · Debatt

”Vilseledande kärnkraftsreklam”

Kärnkraft är varken pålitlig eller säker, den är inte miljövänlig och inte vad vi kommer att använda i framtiden, skriver Lena Lagerstam.

DEBATT På det finskryska företaget Fennovoimas hemsida läser jag att byggandet av kärnkraftverket Hanhikivi1 i Pyhäjoki är Finlands största investeringsprojekt. Här byggs infrastruktur och byggnader för 400–500 miljoner euro trots att Fennovoima saknar finska regeringens tillstånd att bygga reaktorn. Finska säkerhetsmyndigheten har inte godkänt underlaget.

Rosatom är leverantör av reaktorn, ansvarar för design, konstruktion, in- stallation, driftsättning. Investeringskostnaden kommer att vara 6,5–7 miljarder euro.

Det är mycket allvarligt att Fennovoima sprider vilseledande reklam med falska påståenden på sin hemsida.

Kärnkraft är varken fossilfri, förnybar eller ren. Påståendet att ”kärnkraft är ett pålitligt sätt att generera energi med de lägsta utsläppen” är falskt. I ett livscykelperspektiv används enorma mängder energi i byggande av infrastruktur, muddring, mellanlagring, byggnader, slutförvar och rivning. Påståendet att ”kärnenergi är cleantech när det är som renast” är falskt.

Kärnkraft tar orimligt lång tid att bygga. Påståendet att kärnkraften ”kan byggas snabbt och är överlägset snabbaste sättet att gå till koldioxidfri energiproduktion” är falskt och bygger på ojämförbara historiska uppgifter. Finland bygger en reaktor i Olkiluoto som nu är 13 år försenad. Reaktorn Hanhikivi1 är många år försenad. Samtidigt byggs rekordmånga vindkraftverk i Finland.

Kärnkraft är inte säker. Påståendet att ”kärnkraften det säkraste sättet att generera tillförlitlig energi” är falskt. Tjernobyl och Fukushima är katastrofer som pågår och ingen vet slutet på. På-ståendet att ”hela livscykeln för kärnkraft skulle vara den säkraste energikällan som vi någonsin haft” är falskt. Vi vet att kärnkraftens livsfarliga avfall måste förvaras i mellanlager 40 år intill Bottenviken innan det ska slutförvaras i 100 000 år någonstans. Kärnkraftverk kan utsättas för hot eller sabotage. Olyckor vid kärnkraftverk eller avfallslagring kan få katastrofala följder.

Kärnkraft är inte pålitlig. Påståendet att kärnkraftens ”produktionskvantitet inte är beroende av väder eller säsong” är falskt. Klimatförändringarna påverkar kärnkraften med allt vanligare extremoväder, högre vattentemperatur som försvårar kylning och en allt oroligare värld.

Kärnkraftens miljöavtryck är stort. Påståendet att ”kärnkraftens miljöavtryck är litet” är falskt. Fennovoima mäter miljöavtrycket i mängd energi per m. Men kärnkraften medför stora miljökonsekvenser från brytningen av uran, upparbetning, drift, transporter, slutförvar, rivning. Kärnkraftens energieffektivitet är 30 procent, så resten går ut i havet som uppvärmt vatten.

Kärnkraft är inte framtiden. Påståendet att ”kärnkraft är för framtiden” är falskt. Allt i dag talar för att allt billigare förnybar energi tillsammans med energieffektivisering är framtiden.

Kärnkraftverket Hanhikivi1 i Pyhäjoki måste stoppas!