Radar · Miljö

Miljardsatsning på mini-kärnkraftverk i USA

En forskningsreaktor i Energidepartementets laboratorium i ldaho där de nya små och modulära kärnkraftverken ska utvecklas.

USA: s energidepartement har godkänt en satsning på närmare 1,4 miljarder dollar för byggandet av det första mini-kärnkraftverket i landet. Tanken är att omvandla gamla kolkraftverk till små kärnkraftverk.

I september fick det amerikanska företaget Nuscale klartecken att bygga en mini-reaktor på 50 MW. Nu kommer också ett pengaregn från energidepartementet (Doe). Satsningen på 1,355 miljarder dollar ska finansiera utvecklingen av små och modulära kärnreaktorer under tio år i ett samarbetsprojekt med Utah associated municipal power systems (Uamps).

Godkännandet från Nuclear regulatory commission (Nrc) betyder att reaktorkonceptet uppfyller säkerhetskraven och öppnar upp för andra aktörer att bygga liknande reaktorer, rapporterar Ny teknik.

Det kallas för mini-reaktorer och Nuscales version ryms i en stålcylinder som är 23 meter lång och fem meter bred. Företaget vill bygga tolv sådana reaktorer som ska placeras i en nedgrävd vattenbassäng, medan turbin och generator placeras i marknivå.

Första mini-kärnkraftverket

I Idaho kommer en Nuscale-reaktor på 720 MW att utvecklas i Doe:s anläggning för att distribuera el till 33 av Uamps medlemsföretag i fem stater.

Initiativtagarna hyllar satsningen som ett sätt att minska klimatavtrycket och koldioxidutsläppen. De hävdar vidare att det är det första faktiska byggandet av en mini-reaktor i USA. Planen är att det ska vara i drift till 2029 och att elva till ska byggas.

– Satsningen visar på Doe:s vilja att minska koldioxid inom energiproduktionen i USA och globalt, för att stödja stabila, koldioxidfria alternativ inom elektrisk energiproduktion, säger Uamps vd Douglas Hunter, rapporterar World nuclear news.

Så här ser planerna ut på Nuscales nya anläggning
Så här ser planerna ut på Nuscales nya anläggning. Foto: Nuscale

Bygga om kolkraftverk

Många av de återstående kolkraftverken i USA närmar sig pensionering. De är gamla, dyra att bygga och driva, samt verkar i en tid då kol är hopplöst ute. Nuscales vill ta till vara på de byggnader, elledningar och infrastruktur som finns runt kolkraftverk och bygga små modulära kärnkraftverk. 
 
Men klimataktivister och kritiker menar att tekniken är oprövad och ännu osäker. Dessutom kommer projekten att komma i drift långt fram i tiden och knappast bidra till att ändra klimatförändringarna som sker i detta nu, rapporterar Inside climate news.

Många kritiska röster

Sajten berättar att Nuscale-projektet har mötts med protester från lokala miljöorganisationer, som menar att kärnkraft är en farlig och icke-hållbar energikälla. Dessutom måste det radioaktiva kärnavfallet lagras på säker plats för att hindra olyckor eller nedsmutsning av plutonium och uran. Det finns också en risk för att avfallet kan omvandlas till kärnvapen.

Och i Utah är det många som är skeptiska till planerna.

– Vi ser det här projektet som ett sätt att skapa en hel ny generation av mycket radioaktivt avfall, säger Scott Williams, vd för Healthy environment alliance of Utah, som är en vakthundsorganisation som övervakar kärnkraft.

Syre har tidigare skrivit om hur många länder försöker skaffa sig kunskapen och tekniken som behövs för att bygga och driva mini-kärnkraftverk. Vi berättade då att det i Sverige inte är aktuellt inom den närmsta framtiden, enligt en rapport från företaget Energiforsk. Men i Estland är både Fortum och Vattenfall engagerade i pågående studier och i Finland har det statliga forskningsbolaget VTT börjat utveckla en liten reaktor som ska ge fjärrvärme.