Energi · Mat med Jenny

Politiker sätter vego på agendan under en dag

Vilka politiska beslut kan vi se i framtiden som främjar växtbaserad mat? Den 5 december arrangeras Vegoforum på temat.

Vegoforum arrangeras helt digitalt under året och nu är det dags för det avslutande seminariet, Vego i politiken.

Vegoforum är vanligtvis en föredrags- och utställardag där vegointresserade från hela landet samlas för att förkovra sig i den växtbaserade världen. I år har arrangörerna valt att dela upp samtalen i digitala seminarier. Lördagen den 5 december arrangeras årets sista.

Klockan 13–16 kan åhörarna lyssna på tal och panelsamtal med olika föredragshållare och politiker. Den stora frågan som seminariet ställer sig är: Hur ser utvecklingen ut för vegofrågan i politiken, i ljuset av CAP, EU Green Deal, Farm to fork, Livsmedelsstrategin och Klimathandlingsplanen? Det är också välkommet under sändningen att själv ställa frågor till panelen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV