Energi · På gång

På gång

Djurpark är knappast en björns naturliga miljö.

23-29/11 En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN, för att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv, tillsammans för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Seminarium, föredrag och panelsamtal arrangeras över hela landet.

Basinkomstens nya våg

26/11 Institutet för framtidsstudier presenterar rapporten Basinkomstens nya våg, som analyserar medborgarlönsexperiment i Finland och Nederländerna och undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater.

Rovdjursseminarium

26/11 Rovdjurscentret De 5 stora arrangerar ett digitalt seminarium om aktuell forskning och förvaltning med representanter från Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Viltskadecenter och forskningsprojekt.

Social bostadspolitik

26/11 Bofrämjandet arrangerar digitalt seminarium om social bostadspolitik. Redan före corona var utanförskapet på bostadsmarknaden en stor fråga. Karolina Skog, regeringens utredare för pågående utredning Social bostadspolitik deltar.

Forskarfredag: Vem överlever ett massutdöende?

27/11 Dagens massutdöende av arter är det sjätte i jordens historia. Är svamparna överlevare? Vad kan vi göra för Madagaskars unika djurliv?
Vad vet vi om dagens biologiska mångfald och hur vi kan bevara den?
Hör några av Naturhistoriska riksmuseets forskare berätta om sitt arbete med anknytning till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Black Friday – jag köper det inte

27/11 Kampanjen En köpfri dag och Fältbiologerna bjuder in till en bojkott av shoppingdagen Black Friday. Istället för konsumtion av onödiga prylar, kan dagen ägnas åt att laga och vårda de prylar som vi redan ha, eller att ta hand om varandra.

Vad betyder Amazons etablering i Eskilstuna?

27/11 Transportarbetareförbundet, Handels, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer arrangerar ett digitalt seminarium om Amazons svenska e-handelslager, farhågor, möjligheter och lösningar förknippad med det.

Skolstrejk för klimatet

27/11 Skolstrejk för klimatet
Skolstrejk för klimatet fortsätter runt om i landet, men i olika former. Små manifestationer med coronaavstånd eller genom att lägga upp bilder i sociala medier – det finns alla möjligheter att delta.

Digital ljusmanifestation för minkarna på Pälsfria fredagen

27/11 Varje år dödas fortfarande en halv miljon minkar i Sveriges pälsindustri. De flesta blir bara ett halvår gamla och lever hela sina liv i små gallerburar.
Djurens rätt arrangerar en digital manifestation där deltagarna kan tända ett ljus, fota och lägga upp under hastaggen pälsfriafredagen.

Solidaritetsdag med det palestinska folket

29/11 I dag uppmärksammas Internationell solidaritetsdagen med det palestinska folket.

Kattens dag

29/11 Denna dag firas Kattens dag.

Till minne av offren för kemisk krigföring

30/11 Denna dag uppmärksammas Internationella dagen till minnet av offren för kemisk krigsföring.

Barn på flykt i Sverige och Europa

1/12 Rädda barnen berättar digitalt om sin nya rapport Protection beyond reach, där det framkommer att över 200 000 ensamkommande barn har lämnats utan tillräckligt stöd. Hur ser situationen ut för ensamkommande barn i Europa? Med Thord Eriksson, författare till boken Dom som stod kvar.

En miljon arter i farozonen – vad kan vi göra för att stoppa utrotningen?

1/12 Naturskyddsföreningen bjuder in Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan i Göteborg, som i ett webbinarium presenterar det senaste inom forskningen i vad som händer både globalt och lokalt med djur och natur.

Ett hållbart liv med Johanna Stål

1/12 Digital föreläsning med författaren Johanna Stål som berättar om boken Ett hållbart liv – 365 råd som hon skrivit tillsammans med Naturskyddsföreningen. I boken går hon igenom hur man kan leva mer hållbart i en bredare bemärkelse.

Internationella AIDS-dagen

1/12 I dag uppmärksammas Internationella AIDS-dagen.

Giving Tuesday

1/12 Dags att vara generös på Giving Tuesday.

Miljöpolitik och styrmedel

2/12 Ingenjörer för miljön arrangerar ett webbinarium med forskare från Chalmers och GU. Det stängs nu kol- och kärnkraftverk i flera länder i världen och förespråkare för dessa teknologier hävdar att marknaden styr fel och att dessa kraftverk ”behövs”. Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion?

Världens farligaste jultradition – mäns våld mot kvinnor

2/12 Kvinna till kvinna håller en digital pressträff om mäns våld mot kvinnor. Kvinnorättsorganisationen ser ett tydligt mönster som pekar på att våld mot kvinnor ökat med så mycket som 30 procent i samband med pandemin. Siffror pekar på att det ökar även under julhelgen.

Viltturism och artbevarande

2/12 Rovdjurscentret De fem stora arrangerar ett digitalt seminarium om viltturism och artbevarande, med representanter för naturvård, artbevarande och viltturism.

Dagen för avskaffande av slaveri

2/12 Denna dag uppmärksammas Internationella dagen för avskaffande av slaveri.