Radar · Migration

Kvinnor i Borlänge förtrycks i konservativa strukturer: ”Oacceptabelt”

Mursal Isa (MP) stöttar Nasteho Mohamed som menar att det finns konservativa strukturer i en somalisk förening i Borlänge.

22-åriga Nasteho Mohamed har väckt en debatt om huruvida det finns klanstrukturer och kvinnoförtryck bland somalier i Borlänge. Ett uppmärksammat inlägg på facebook blev startskottet och hon har nu talat öppet i flera medier om hur hon upplever situationen. Hon får medhåll från politikern Mursal Isa (MP).

Det hela började med en händelse i den somaliska föreningen UMIS lokaler i Tjärna Ängar i Borlänge. Vid en flytt till nya lokaler ville Nasteho Mohamed hjälpa till, men fick då svaret att gå hem och komma tillbaka senare för att skura rent toaletten. Det var något att göra för en kvinna.

Det berättar Nasteho Mohamed för Svt Dalarna. Hon berättar vidare att händelsen var ett av flera exempel som hon upplevt inom föreningen, som hon anklagar för att styras av klantänk och konservativa normer.

Efter händelsen gjorde hon en uppmärksammad video på facebook som satt igång diskussionerna bland svensk-somalier och även Dalarnas Tidning har intervjuat henne.

– Somalier är mitt folk och jag älskar dem, men jag tillåter inte det här i Sverige. Det är oacceptabelt att man förtrycker kvinnorna och gör klansystem, säger hon till SVT.

Föreningen UMIS har tillbakavisat anklagelserna. De menar att man kommer att utreda händelsen.

– Att de här diskussionerna väcks är jättebra, men jag tycker att senare delen av den här veckan eller förra så har debatten spårat ur, säger föreningens ordförande Abdullahi Sheikh Ali till SVT.

Kritiken: "skapar sitt eget samhälle"

Mursal Isa, 2:a vice ordförande i regionfullmäktige i Dalarna och även han född i Somalia, delar bilden som Nasteho Mohamed målar upp. Efter att ha varit studieorganisatör för ett studieförbund i många år har han samarbetat med många föreningar. Han menar att ett problem med de föreningar som kallar sig ”integrationsföreningar” är att många startas upp utan att medlemmarna någonsin varit med i en annan, redan fungerande förening.

– Svensk föreningskultur är unik i världen och den kan man inte lära sig om man inte har naturlig kontakt med någon befintlig förening som funnits i decennier eller kanske århundraden. Det handlar om föreningsteknik, mötesteknik och redan där fattas det något.

Mötestekniker som att skriva och justera protokoll, att skriva en kallelse och dagordning samt att ha betalande medlemmar. Det finns en hel del saker att lära sig när det gäller att driva en förening, men där fattas många gånger intresset, säger Mursal Isa.

– Drivkraften i många av de här föreningarna är många gånger tyvärr att få föreningsbidrag. Det är nästan en tävling. Det är min erfarenhet.

Men man kan inte prata om integration och inkludering om man inte själv har integrerats, menar Mursal Isa.

– Om man inte är delaktig i samhället så försöker man skapa sitt eget samhälle utifrån det man känner till och då ser vi resultat som detta, säger han och syftar på det som Nasteho Mohamed har beskrivit.

Behövs mer integration

Det gör att man tappar en förståelse för vad svenskar och svenskhet är, menar han.

– Jag vill betona att svenskhet är något man själv skapar sig. Jag kommer från Somalia och stäppen men ser mig som vilken svensk som helst. Men svenskheten bygger ändå på allas lika värde, gott medborgarskap och att man är schysst och respekterar andra och svensk lag.

– De påstår att de driver integration, men det handlar inte bara om språket, utan också om osynliga, sociala koder, säger han.

Därför kan inte samhället lämna över hela integrationsansvaret på denna typ av föreningar, menar han. Istället behöver man skapa föreningar där både ”gamla” och ”nya” svenskar kan vara på samma plats och dela gemensamma intressen.

Politiker och beslutsfattare behöver också bli bättre på att tala klarspråk, menar han.

– Beslutsfattare är ofta återhållsamma och försiktiga och vill inte inskränka andras kulturer, men det gör att dessa krafter får fritt spelrum. Jag ser ju att ett mångkulturellt samhälle är berikande men det ska inte försvåra en inkludering och delaktighet i samhället. Personer som lämnat krig och förtryck ska inte uppleva samma sak här. Vi ska ha nolltolerans för förtryck och parallella samhällsstrukturer. Det är inget som gynnar någon. Det ska framgå att allas lika värde ska vara orubbat, säger Mursal Isa.

Tillbakavisar kritiken

Syre har kontaktat föreningen UMIS för en kommentar, men de föredrar att låta sina faccebookinlägg förklara deras inställning till kritiken. Så här skriver de i ett inlägg:

”Det kan hända att någon har gjort fel i föreningens lokaler men det är inte föreningen. Vi är en förening som är öppen för alla, byggd på ett demokratiskt sätt, värnar om mänskliga rättigheter och står för allas lika värde, strävar efter jämställdhet och har idag lika många kvinnor som män i föreningens förtroendevalda. Vi har policy handlingar för att hantera när sådana incidenter händer och vi önskar att tjejen medverkar i denna process.”