Energi · Mat med Jenny

Forskning inom vegansk mat får mångmiljonbelopp

Framtidens växtbaserade proteiner är ett nytt forskningsämne på Örebro universitet.

Tack vare 48 miljoner kronor i bidrag ska Sverige få ett nytt forskningscentrum inom växtbaserade proteiner.

Det är forskningsrådet Formas som finansierar fyra nya centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Ett av dessa centrum heter Plant-based proteins for health and wellbeing. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.

Hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval? Det är en av de frågor som man hoppas kunna besvara.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson på Formas hemsida.

Forskningen kommer utgå från Örebro universitet och övriga partners i projektet är bland andra SLU, Chalmers, Livsmedelsföretagen, ICA, Orkla och Lantmännen.