Intro

Extremisternas influencers

Ett ideologiskt smörgårdsbord. Så beskriver Säpos analytiker Ahn-Za Hagström internet, för den som attraheras av högerextremism. Vad som hänt under det senaste decenniet, enligt Säpos årsrapport är dels att de våldsbejakande högerextremisterna har blivit fler och dels att de verkar mer synligt i dag. Stigmat med att vara nazze håller på att försvinna, verkar det som, och en viktig plattform är – inte oväntat – internet. Nu vill Säpo hitta extremistmiljöernas influencers. Mer om det på Radarsidorna.

Där skriver vi även om gårdagens historiska beslut att betala ut krishjälp motsvarande 20 000 miljarder kronor, därav 12 000 till de flesta amerikaner. Även i Sverige har krav på pandemibasinkomst väckts.

I går gick FN ut med en vädjan till världens länder om 20 miljarder kronor för att hjälpa till att bekämpa corona i världens fattigaste länder. Alltså en tusendel av vad USA ensamt betalar ut till sina egna medborgare.

”Jag bara hoppas att vi behandlar FN:s begäran om pengar med samma frikostiga inställning, för om vi tycker att vi har en kris här, gissa hur det kommer se ut i regioner som Idlib och länder som Libyen” skriver Mattias Gönczi på ledarsidan.

Det återstår att se.