Energi · Läsarnas

Naomi Klein hoppas på Greta-effekten

I lågor är den senaste i raden av Naomi Kleins böcker – en samling av essäer om klimat och samhälle under tio år. Hans Sternlycke har läst den och refererar den här på Läsarnas.

Greta Thunberg manar oss att handla som om jorden står i lågor. Därifrån och från förra årets bränder har Naomi Klein hämtat titeln till sin nya bok: I lågor – ett brandtal för en green new deal. Inledningskapitlet är en förhoppning att den nya ungdomsgenerationens uppror mot att deras framtid hotas och att jorden föröds ska bli räddningen undan klimatkatastrofen och en hommage till Greta, som liksom andra åttaåringar lärde sig om klimathotet, men som autistiskt lagd inte klarade dissonansen mellan vad vi sa och gjorde. Som tolvåring drabbades hon av djup depression, som hennes föräldrar så småningom kunde föra henne ur, och som hon helt tillfrisknade från när hon som 15-åring gjorde sin klimatstrejk utanför riksdagshuset.

Bara början och slutet på boken är nya. Kapitlen däremellan är essäer under tio år, om än uppdaterade med rikligt med noter. Boken överflödar av fakta men ibland så kortfattat beskrivna att man måste ha förhandskunskap för att förstå dem. Andra gånger är den amerikanskt ordrik. Men mestadels är den svidande skarp mot klimathyckleri och förnekelse. Och den är hoppfull. Vi kan klara av klimatet. Men då förutsätts den systemförändring. Vi måste överge marknadsliberalismen. Tillsammans med hennes tidigare böckerna utgör boken en mäktig serie om olika aspekter av kapitalismen som fört oss hit där vi är nu: No logo, Stängsel och öppningar, Chockdoktrinen, Det här förändrar allt.

Hade vi agerat efter klimattoppmötet i Paris 1992 hade det räckt med koldioxidskatter för att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grad. Stiger temperaturen mer blir det mer kostsamt. 700 000 miljarder kronor. Närmar vi oss tre grader blir stora delar av jorden obeboeliga. Klimatforskare är i regel försiktiga. Nu uttrycker sig flera revolutionärt. När vi försatt chansen krävs det drastiska åtgärder. Nu måste vi halvera utsläppen på tolv år och nå nollutsläpp 2050 enligt IPCC.

Boken slutar med ett brandtal för ”the new green deal”. Att göra om trettiotalets new deal för att vända depressionen, men för klimatet och med rättvisekrav för alla grupper, inte bara vita arbetare. Medborgarrörelse och klimatrörelse har förenats. Naomi har varit producent av en kort Youtube-video: A message from the future med Alexandria Occasio-Cortez. Som ung kongressledamot tog hon initiativet till the green new deal. I filmen sitter hon på ett höghastighetståg och berättar tio år senare om hur den genomfördes.

Bland demokraterna har den fått starkt genomslag. Frågan är hur det kan gå nu. I boken hoppas Naomi på Bernie Sanders som presidentkandidat, men han fick ge upp för Joe Biden – men denne är konservativ, föga karismatisk och på intellektuell nedgång. Trump har chans att bli återvald, och då fortsätter USA:s klimatförnekelse.

I lågor tar inte upp hur vi kan ta hjälp av naturen för att rädda klimatet. Var för sig kunde kalhyggesfritt skogsbruk, ekologisk åkerbruk och styrt bete binda mer koldioxid än vad vi släpper ut i dag. Nu frigör också vårt bruk av naturen ut stora koldioxidmängder.

Läsarnas är Syres vinjett för insända texter – utom debatt. Du är välkommen med din text – skicka till malin.bergendal@tidningensyre.se!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV