Radar · Integritet

Besöken inom psykiatrin har ökat

Sverige utmärker sig på flera sätt i jämförelse med de 14 länder som deltar i den internationella jämförelsen.

Allt fler har behövt vård inom psykiatrin. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kartlagt utvecklingen inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, och funnit att antalet besök ökat med 920 000 totalt för hela landet mellan 2016 och 2019.

Besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin har ökat med 33 procent under den tiden, och inom vuxenpsykiatrin med 16 procent.

Antalet unika patienter har dock ökat mest för de vuxna, 55 000 fler behövde psykiatrisk vård. 12 000 fler barn och unga sökte vård.

Sverige deltar i en internationell jämförelse, och utmärker sig på flera sätt.

Exempelvis ligger Sverige bland de högsta när det gäller antal patienter som har varit i kontakt med psykiatrin per invånare.

Antalet svenska vårdplatser per invånare inom psykiatrin ligger på genomsnittet, men rättspsykiatrin i Sverige har högst antal vårdplatser per invånare av alla 14 länder som deltar i jämförelsen.

”I jämförelsen med andra länder står sig Sverige relativt väl, men det finns samtidigt mycket kvar att göra för att minska den psykiska ohälsan”, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på SKR i ett pressmeddelande.