Radar · Miljö

Risk för ökad algblomning i Östersjön till helgen

Algblomning i vattnen utanför Tyresö den 25 juni.

SMHI varnar nu för att algblomningen i Östersjön börjar komma igång och rekommenderar att undvika bad i de drabbade områdena. Nu vill också WWF se krafttag mot övergödningen, som bidrar till att förvärra problemen.

Med värmen har algblomningen tagit fart. ”Blomningen av cyanobakterier sträcker sig från Danmark upp genom hela Östersjön och in i Finska viken. Blomningen är mer intensiv i de sydöstra delarna av Östersjön samt ost om Gotland. I de södra delarna av Bottenhavet syns en svag blomning.” Så beskriver SMHI dagens situation på sin hemsida.

Även om algblomning i grund och botten är ett naturligt fenomen så bidrar övergödningen till att förstärka de giftigare algblomningarna.

– Cyanobakterieblomningarna kommer igång vid en viss temperatur i vattnet. Cyanobakterierna trivs som bäst när det är stilla varmt väder, som också är sådant badväder vi själva tycker om, säger Ann-Turi Skjevik, marinbiolog på SMHI till Svt Nyheter.

Hon rekommenderar alla att vara försiktiga med att bada i de drabbade områdena, att undvika kallsupar och att hålla sig informerad genom Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

Idag gick också WWF ut med ett pressmedelande om att stoppa övergödningen, som är en stark bidragande faktor till algblomningarna.
”Under den glittrande blå ytan finns ett hav som mår dåligt – den kraftiga algblomningen som återkommer år efter år är ett tydligt tecken på det.” skriver WWF.

Jordbruket är den största orsaken till det näringsläckage som till sist når Östersjön och olika sjöar i Sverige. Men reningsverk, industri, enskilda avlopp och dagvatten bidrar också med övergödande ämnen.

Enligt WWF har lantbruket gjort viktiga insatser för att förbättra vattenmiljön, bland annat genom att skapa gräsbevuxna skyddszoner som skiljer åkermark från vattendrag och fångar upp näringen som läcker från åkern. Många lantbrukare anlägger också olika typer av dammar och våtmarker för att fånga upp fosfor och kväve.

– Att restaurera och anlägga våtmarker är ett effektivt sätt att minska övergödningen – det är dessutom bra för den biologiska mångfalden. Tyvärr hotas anslaget för våtmarker just nu av neddragningar från regeringen. Det är en olycklig prioritering och sänder helt fel signaler till de bönder som ligger i startgroparna för att skapa våtmarker, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.