Glöd · Ledare

Mediestödsnämnden har blivit mediedödsnämnden

Den spanskspråkiga Malmöbaserade tidningen Liberación har getts ut en gång i veckan sedan 1981 och med presstöd sedan 1986. Nu blir den av med presstödet utan att varken reglerna eller dess utgivning ändras. Det enda som ändrats är att nämnden fått en moderat enhetschef som går ett korståg mot röda och gröna tidningar.

Under de senaste åren har 20 tidningar med röda eller gröna ledarsidor som tidigare haft presstöd blivit av med stödet. Alla små tidningar med relativt små presstöd och som kommit ut 1–2 gånger i veckan. Under samma period har borgerliga tidningar som brunblå Göteborgsposten (40 miljoner) och liberala Nerikes Allehanda (25 miljoner) beviljades presstöd för första gången, trots att de är dominerande på sina orter.

Det är svårt att se det på något annat sätt än att presstödet har politiserats. Från att allt från nazistiska till kommunistiska tidningar tidigare fått presstöd verkar det nu krävas att en tidning ska vara liberal eller konservativ för att sitta hyfsat säkert. Men den moderate enhetschefen Georg Lagerberg hävdar att någon ändring av hur de tolkar reglerna inte har gjorts. Till Flamman säger han angående de ändrade tolkningarna:

– Det har vi absolut inte gjort. Fördelen med det presstödssystem vi har är att det är ganska matematiskt och neutralt. Antingen kommer man upp i de nivåer som krävs, eller så gör man inte det. Där gäller samma sak för till exempel Svenska Dagbladet som för Liberación.

Det är ett väldigt märkligt påstående utifrån hur kansliet och nämnden fungerat under hans ledning. Det finns visserligen neutrala mått i presstödsförordningen, men de har sedan Lagerberg tillträdde fått en underordnad betydelse. Uppfylls de så tolkas de om. Står det uttryckligen att redaktionellt material ska mätas på helår tycker Lagerberg ändå att det ska mätas per nummer, om han på det sättet kan fälla en grön eller röd tidning.

Eller så fokuserar kansliet på något helt annat. Lagerberg har till exempel själv, tillsammans med två kollegor och som en del av deras bedömning, varit och tittat hur redaktionerna som ingår i Mediehuset Grönt sitter. Hur kontoren är möblerade. Det framgick aldrig vilka neutrala matematiska mått de då använde. Vad de mätte. Men de 50 mil, som det var till Syre Göteborgs helt självständiga redaktion, var i alla fall inte tillräckligt för att tidningen skulle bedömas som egen och få fortsatt presstöd.

Mediestödsnämnden har blivit en nämnd som istället för att bidra till en mediemångfald bidrar till en än större likriktning på mediemarknaden. En nämnd och ett kansli som varken är transparent eller ger besked om vad som gäller förrän det är försent. Det går därför inte längre för en tidning att veta vilka tolkningar man har att förhålla sig till. Mediestödsnämnden har kort och gott blivit mediedödsnämnden.

En kan tycka mycket om presstödet, den typen av statliga riktade stöd är aldrig oproblematiska. Men ska det avskaffas bör det vara genom politiska beslut, inte av en moderat tjänsteperson som sakta men säkert både monterar ner stödet i sig och all trovärdighet runt det. I tider när det finns ett stort riksdagsparti som vill börja styra public service blir det djupt problematiskt när en moderat tjänsteperson ges möjlighet att göra om presstödet från något som i stora delar varit matematiskt till något godtyckligt som styrs utifrån politiska värderingar.

Allt stöd vi fått från läsarna till Swish 123 421 12 56 och som gjort att vi trots mediedödsnämndens härjande har överlevt.

Att vi under hela hösten på grund av mediedödsnämndens härjande bara kunde komma ut digitalt.