Radar · Miljö

SAS klimatlöften ifrågasätts – ”överdrivna förhoppningar” om biobränsle

Här tankar Rikard Bokström en Airbus 320 Neo med förnyelsebart bränsle 2017, transporterat från Los Angeles.

SAS klimatlöften bygger på överdrivna förhoppningar om tillgången på biobränsle, säger transportforskaren Jonas Åkerman till Sveriges radio.

Sedan pandemiutbrottet tvingat flyget att stanna på marken i våras har SAS fått miljardbelopp i statligt stöd från både Sverige och Danmark. Flygbolagets motprestation var en skärpt klimatplan om att minska koldioxidutsläppen med 25 procent på 20 år i stället för 25 år.

Men för att klara det behöver SAS stora mängder biobränsle, från en marknad där tillgången i dag inte matchar efterfrågan, säger transportforskaren Jonas Åkerman till Sveriges radio:

– Det finns lite överdrivna förhoppningar om det, speciellt om man väldigt snabbt skulle introducera stora mängder. Då kommer de antagligen att tas från andra områden, till exempel från produktion till vägsektorn. Då vinner man inte så mycket på det.

Flygbolagets hållbarhetschef Lars Andersen Resare bedömer dock att SAS kommer att nå målet.

– Den mängd vi ser att vi behöver fram till 2025 ligger inom ramen för de planer som finns. Utmaningen kommer senare, när utsläppen ska halveras till år 2030, säger han till Ekot.

Under 2019 var endast 0,14 procent av allt bränsle som tankades i Sverige förnybart, enligt Swedavia.