Radar · Inrikes

Regeringen vill skärpa straff för vapenbrott

Inrikesminister Mikael Damberg (S) presenterar en proposition om bland annat skärpta straff för vapenbrott.

Regeringen vill skärpa straffen för innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor, och att fler brott av den här typen ska ses som grova.

– Det skjuts och sprängs för mycket i Sverige. Med de här straffskärpningarna kommer fler att sitta i fängelse längre, och brottbekämpande myndigheter får större möjligheter att använda tvångsmedel, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) vid en pressträff.

Bland annat ska det vid bedömningen om ett vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten för explosiva varor är grovt, tas med i beräkningen om innehavet skett i en ”kriminell miljö”. Maxstraffen för de synnerligen grova brotten ska enligt förslaget höjas, från sex till sju års fängelse.

Regeringen vill också att smuggling av vapen eller explosiva varor ska ses lika strängt på som innehav av detsamma.

Regeringen tar under torsdagen beslut om en proposition om detta, vilken har samma innehåll som en lagrådsremiss som presenterades tidigare i somras. Förslagen ingår i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk.