Radar · Basinkomst

För eller emot basinkomst – USA är delat

Överhängande hot om arbetslöshet  kan ha fått amerikanerna att tänka om ifråga om basinkomst.

Två färska undersökningar ger motsägelsefulla resultat i frågan om basinkomst i USA. En studie av Pew research center visar att drygt hälften av amerikanerna motsätter sig en ovillkorad basinkomst på 1000 dollar i månaden. En enkät gjord på initiativ av nyhetssajten The Hill visar å andra sidan på ökat stöd för basinkomst.

Skulle du vara för eller emot en statlig utbetalning på 1000 dollar (8728 kr) i månaden till varje vuxen, oavsett om hen arbetar eller inte? Den frågan ställde Pew research center till 11 000 amerikaner ur olika demografiska grupper under månadsskiftet juli/augusti. Totalt svarade 54 procent att de motsatte sig en sådan idé, medan 45 procent sade sig vara för. Motståndet mot basinkomst var störst bland republikaner, vita, äldre och höginkomsttagare, medan demokrater, yngre, rasifierade och låginkomsttagare var mer positivt inställda. Exempelvis var 73 procent av de svarta respondenterna och 63 procent av de latinamerikanska för förslaget, jämfört med 35 procent av den vita gruppen.

Ungefär samma fråga använde också nyhetssajten The Hill när de tillsammans med marknadsundersökningsföretaget HarrisX i början av augusti för tredje gången mätte opinionen. Formuleringen innehöll dock aspekten att basinkomst skulle införas för att hjälpa ”amerikaner vilkas jobb hotas av automatisering”, och urvalet var betydligt mindre, knappt 3000 personer. Här ansåg 55 procent att en basinkomst på 1000 dollar i månaden var något som regeringen borde erbjuda. Den andelen har ökat i alla åldersgrupper sedan den första mätningen i februari 2019.
Också i The Hills undersökning var demokrater överrepresenterade bland de som svarade positivt.

Ioana Marinescu, ekonom och assisterande professor vid Pennsylvanias universitet, kommenterade resultatet och framhöll två viktiga faktorer som skulle kunna förklara det ökade stödet: den första är demokraten Andrew Yangs valkampanj, där idén om basinkomst ”amerikaniserades” genom att kopplas samman med frihet, och den andra är pandemin. Basinkomstexperten Scott Santens tog upp det senare spåret och menade att den för många nya erfarenheten av att vara arbetslös, eller rädsla för att bli det, kan ha fått människor att börja oroa sig för om de befintliga skyddsnäten håller. Nick Gillespie, redaktör på den libertarianska tidskriften Reason, förklarade å sin sida varför han är emot basinkomst.

–Jag tycker inte att personer ur övre medelklassen och däröver ska få gratis pengar som tas från skattebetalare, inklusive de som är fattiga, sa han i The Hills inslag.