Zoom

Anarkister blockeras från Facebook och Instagram

Antifascister, där de mest radikala brukar sägas vara kommunister och anarkister, har deltagit i protesterna mot polisvåld i bland annat USA.

Facebook har uppdaterat sina riktlinjer. Enligt företaget själva är det för att motverka att hat och budskap om våld sprids via deras plattformar. Både högerextrema och antifacistiska grupper har tagits bort – trots att mycket tyder på att det främst är de högerextrema grupperna som är våldsamma.

När Facebook, som också äger Instagram, uppdaterar sina villkor och policy för vad de kallar ”farliga individer och organisationer” omfattas ett stort spektrum grupper, sidor och individer. Enligt företaget själva kommer de nu ta bort allt från ”anarkistiska grupper som stöttar våldsamma handlingar”, USA-baserade militanta grupperingar till användare som ger uttryck för åsikter kopplade till den Trump-trogna och högerextrema konspirationsteorin Qanon från sina plattformar. Qanon-konspiratörer tror att Donald Trump motarbetas av en slags ”stat i staten” och därmed är utsatt för en komplott som går ut på att undergräva hans makt.

”Vi tar redan bort innehåll som uppmanar till eller förespråkar våld och vi förbjuder organisationer och individer som begår våldshandlingar. Men vi har sett växande rörelser som, även om de inte direkt organiserar våld, stöttar våldsamma handlingar, visar upp att de har vapen och antyder att de kommer att använda dem, eller grupper som har enskilda följare som visar upp mönster av våldsamt beteende,” skriver Facebook.

Facebooks beslut om nya villkor har fått anarkistiska grupper att reagera. Read & black notes, en anarkistisk och kommunistiskt orienterad plattform, skriver att det är ett angrepp direkt riktat mot anarkister. De kopplar de nya riktlinjerna till det uppror mot polisvåld som pågår i USA sedan mordet på George Floyd, där antifascister (i vilka anarkister ofta räknas in) deltagit i protesterna.

Red & black notes menar att Facebooks uppdaterade policy är ett direkt svar på den protestvåg mot polisvåld som pågått i USA sedan i maj, och som också fått stor internationell spridning. Donald Trump, konservativa politiker och högerextrem media i USA har flera gånger gått hårt åt de som protesterar mot polisvåld. Sent i maj twittrade presidenten att rörelsen antifa (anarkistiska och antifacistiska grupper) skulle terrorklassas i USA. Grupper och individer kopplade till antifa-rörelsen har, liksom en del högerextrema grupper, också brukat våld under demonstrationer och aktioner många gånger. Antifa ser det som ett medel i kampen mot rasism och andra orättvisor.

”USA:s president Donald Trump har klandrat ”anarkister” för den afroamerikanska rörelsen mot polisvåld, och han har gjort flera utspel om att antifascistisk aktivism ska klassas som ”terrororganisationer”, skriver Red & black notes och tillägger att Facebook nu ger vika för politiska påtryckningar.

Högerextrema brukar mer våld

Tidningen The Intercept har granskat demonstrationerna mot polisvåld i USA. Läckta dokument som tidningen tagit del av visar att polisen i sina rapporter sett högerextremister som ett mycket större hot under demonstrationer än antifa. Trots det, konstaterar The Intercept, har den amerikanska presidenten och konservativa politiker inom administrationen målat ut ledarlösa antifascister som problemet. Retoriken från ledande politiker har även lett till vad The Intercept kallar för en ”besatthet” av antifa, där FBI  spelat en avgörande roll i att utpeka antifascister som hot.

Tidningens analys av de läckta dokumenten och de argument som Trump-administrationen använt på sociala medier och i intervjuer visar att verkligheten inte stämmer överens med den bild de delar, eller motiverar FBI:s agerande.

– Det finns fall där människor som deltar i vit-makt relaterat våld får fördelen av att tolkas som potentiellt ensamma gärningsmän, medan människor av färg och de som protesterar mot regeringens orättvisa metoder smutskastas som hot med kopplingar till organisationer, sa Hina Shamsi, chef för American Civil Liberties Union (ACLU) nationella säkerhetsprojekt, till The Intercept i juli.

Tar inte bort allt

Exakt vad Facebooks beslut grundar sig i är omöjligt att säga utan vidare efterforskningar.

”Facebook har alltid marknadsfört sig själva som en vän av förändringar som kommer från gräsrotsrörelser: Facebooks representanter har stolt pekat på sin roll i de egyptiska upproret. Men deras beslut att bannlysa plattformar som rapporterar om sociala rörelser visar att de tar direkta order från staten”, skriver det anarkistiska kontot It’s going down på Twitter. 

Facebook skriver å andra sidan att deras uppdaterade policy inte innebär att allt material tas bort. Användare kommer även i fortsättningen kunna publicera material kopplat till de grupper och rörelser som tagits bort, så länge de inte bryter mot företagets riktlinjer på andra sätt. Det är framförallt möjligheten att organisera sig på plattformarna som kommer förhindras.

Hittills har 790 grupper, 100 sidor och 1500 annonser kopplade till den Trump-lojala konspirationsteorin Qanon tagits bort från Facebook. 300 hashtaggar har blockerats, restriktioner gällande innehållet har införts i 1950 grupper och 440 sidor. 10 000 konton på Instagram har också sett restriktioner.

För militanta organisationer, inklusive en del som identifieras som antifa, har Facebook hittills tagit bort 980 grupper, 520 sidor och 160 annonser. Restriktioner mot 1400 hashtags  relaterade till de här grupperna och organisationerna har införts på Instagram.