Radar · Inrikes

Anmälan: Grävde bort boplats från bronsåldern

Området där spåren av en forntida boplats upptäckts har schaktats bort helt.

Brända benrester, keramik och spår av härdar – allt har schaktats bort av en exploatör i Växjöområdet trots att arkeologerna markerade 450 kvadratmeter som skulle undersökas närmare.

Nu polisanmäls företaget som äger den aktuella marken i Växjöområdet för fornminnesbrott, rapporterar Smålandsposten.

Enligt länsstyrelsen i Kronoberg har ingreppet inneburit att fornlämningarna skadats så svårt att information gått förlorad.

– Nyckeln till en förståelse för Kronobergs tidigaste historia hade kunnat ligga här. Men det kan vi ju inte veta nu eftersom den här kunskapspotentialen har grävts bort, säger länsstyrelsens handläggare Gustav Gunnarsson till tidningen.

De tidiga spår av en boplats som arkeologer intresserat sig för i det aktuella området visade redan 2018 att människor vistats i området ändå från tidig bronsålder till vikingatid. Nu ska det byggas kontor och lager på marken.

Tidningen har sökt exploatören för en kommentar utan resultat.