Glöd · Panelen

Syrepanelen – hållbart bränsle

Självservice på bensinstationen var modernt 1960.

Enligt läckta dokument ska EU snart fatta beslut om vilka fordonsbränslen som ska betraktas som hållbara. Vilka bränslen ser du som hållbara, och hur ska vi minska utsläppen från transporter?

Vi ser med stor oro på risken för att ökad biobränsleproduktion skulle kunna bidra till ett ökat skogsuttag och minska svensk skogs funktion som kolsänka. Eldrift, biogas och vätgas tillverkad av förnyelsebara källor är att föredra. Men parallellt måste vi våga ta tuffa beslut för att minska transportbehovet och för att komma bort ifrån resursslösande transporter som flyg och individbaserad bilburen mobilitet, till förmån för samordnade transporter, spårtrafik och lokala gång- och cykelssatsningar.

Jonas Bane, 33 år, ordförande, Klimatriksdagen

En ödesfråga för transportsektorn! Det enda hållbara vi bör satsa på nu är eldrift och vätgas, biobränsle är ett sidospår som förlänger tiden fossilbilar rullar på gatorna och ger stora koldioxidutsläpp på kort sikt. Biobränslet borde därför helt dedikeras till de sektorer som inte kan elektrifieras på kort sikt, det vill säga flyget och sjöfarten. Men den viktigaste åtgärden handlar inte om bränslet utan om att minska transportbehoven genom bland annat samåkning, kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik och digitalisering.

Gunnel Malm, 72 år, Julita

Det allra mest hållbara är att vi minskar fordonstrafiken, tyvärr finns det inte på kartan för de flesta. Vi ska hela tiden söka nya lösningar för att kunna fortsätta som vanligt. Inte alls hållbart enligt min mening!

Martin Nihlgård, 49 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Det viktigaste är att vi minskar utsläppen i stort, och detta måste sannolikt göras med en mängd olika insatser. Vi i den rika världen står för den överlägset största delen av utsläppen, och har också överlägset bäst möjligheter att göra något åt dem. Därför måste vi i EU ta ett stort ansvar. De flesta låginkomstländer har mycket liten egen negativ påverkan på miljön, men människor i dessa länder drabbas hårdast av klimatkrisen. Som alltid är det kvinnor och barn som drabbas hårdast.

Labangalatika Dasi, 59 år, it-tekniker, Järna

Jag tror att det är för tidigt att bestämma vad som är bäst, man hittar fortfarande nya sätt att arbeta och nya sätt att problematisera. Jag tror att det är viktigt med politisk styrning mot sådant vi redan vet – i Sverige är el relativt oproblematiskt, men kräver rejäla utbyggnader i infrastrukturen för att användningen ska hålla jämna steg med utveckling. Bygg ut och underhåll tågnätet ordentligt. Styr genom att sätta pris i pengar på det som påverkar mest. Se också till att det inte drabbar människor i glesbygd genom att inte implementera blint.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Gas är EU:s nya gröna. ”Naturgas” (alltså fossilgas) och biobränslen, som båda driver på skogsskövling, artdöd och utslagen matproduktion, kan bli ”hållbara”. Definitionen är inte baserad på fakta utan på kohandel mellan intressenter om marknadsstöd och subventioner. Mängden CO2 i atmosfären förändras inte bara för att EU målar grönt. Steg ett för att minska utsläppen är att sluta re-branda ohållbara lösningar. Vi tippar att EU vinner greenwashing-priset nästa år. Lika klar ”seger” som när Centern lovsjöng biobränsle för flygen.

Jan Strömdahl, 83 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Jo, det stämmer att bara elbilar kan vara hållbara. Men hållbarhet förutsätter att elen kommer från förnybara källor och dessutom att biltrafiken och antalet bilar halveras. Livscykelanalyser visar nämligen att skillnaden mellan elbilar och fossilbilar är ganska liten.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Om det stämmer att endast elbilar som kommer räknas som hållbara av EU efter 2026 är det en bra sak. Men man kan ifrågasätta om elbilar överhuvudtaget kan anses vara hållbara då de kräver en massa andra resurser som sällsynta metaller. Vidare är tyvärr en hel del av elen som bilarna ska gå på runt i EU långt från hållbar. Så det krävs mer omställning och investeringar på även detta område.

Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

För mig är svaret enkelt. EU har hållbarhetskriterier, det är de som ska gälla för taxonomin och vad som ska anses hållbart. Att exempelvis biogas inte skulle anses som hållbart, att biodrivmedel från skogsrester eller vattenkraft inte skulle vara viktiga komponenter i den gröna omställningen är helt feltänkt och riskerar att bromsa den utveckling med minskade utsläpp vi alla vill se. Här måste regeringen sätta in alla krafter som finns för att justera i förslagen.

Pontus Bergendahl, 51 år, Extinction rebellion

Fossilbolagen vädrar morgonluft, nu börjar jakten. För brännas ska det, oavsett vad forskningsrapporterna säger om tillgången eller kortsiktigt ökade utsläpp. Här i Sverige hamnar Sveaskog som en slaktgris mitt i klimatdebatten med lågvattenmärken som Fredrick Federleys angrepp mot Rebecka Le Moine. Så länge den klimatmässiga och ekologiska kollapsen hanteras som ett särintresse kommer vi ha en förljugen debatt. Ingen kan, vågar eller vill ta ansvar. Det är upp till oss att berätta hur illa det är och skapa det samhälle vi vill ha.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV