Radar · Integritet

Kommun straffas för kamera på LSS-boende

Kamerabevakning i sovrummet är ett för stort intrång i den övervakades integritet, anser Datainspektionen i ett beslut om ett LSS-boende i Gnosjö.

Gnosjö kommun i Småland tvingas betala 200 000 kronor i sanktionsavgift för att man haft olaglig kamerabevakning av en person på ett LSS-boende.

Det har Datainspektionen beslutat, efter klagomål från en anhörig till den övervakade personen.

Kommunens socialutskott har hänvisat till att den övervakade personen har en sjukdomsbild som skapar stora svårigheter för både denna själv och personalen, och att det funnits situationer med risk för liv och hälsa.

Men Datainspektionen anser att det trots detta varit olagligt att kameraövervaka personen i sovrummet.

”Kamerabevakningen har inneburit ett alltför stort intrång i den boendes personliga integritet”, säger Jeanette Bladh Gustafson, jurist på Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Dessutom anmärker Datainspektionen på att de ansvariga inte informerat tydligt om kamerabevakningen, och att det inte gjorts någon konsekvensbedömning.

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.