Radar · Miljö

Regeringen vill hitta miljöbovar med mystery shopping

Vid en miljöinspektion i Malmö 2019 visade sig en barbiedockas huvud innehålla 400 gånger den tillåtna nivån av en hormonstörande mjukgörare.

Om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheter få handla under dold identitet. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.

Mobilskal och klockor hör liksom leksaker av plast till de produkter som vid inspektioner visat sig innehålla förbjudna nivåer av ämnen som kan skada vår hälsa. För att se till att lagar följs vill regeringen nu tillåta tillsynsmyndigheter att handla under dold identitet, så kallad mystery shopping.

– Oavsett om du handlar i butik eller på internet ska du kunna känna dig trygg med att det du köper inte är skadligt för dig eller för dina barn. För att tillsynen ska bli bättre ska myndigheter ska få köpa in varor under dold identitet för att testa dem för farliga ämnen. Det är ett viktigt verktyg för en skärpt tillsyn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

I dag används sådana testköp bland annat av Systembolaget, för att säkerställa butikernas ålderskontroll.

EU-kommissionen har tidigare uppmärksammat att svenska staten saknar möjlighet att påverka hur kommunerna kontrollerar efterlevnaden av miljölagstiftningen. Enligt det nya lagförlaget ska tillsynen bli mer likvärdig i hela landet.

– Vi föreslår att länsstyrelserna ska ha rätt att förelägga en kommun som brister i sitt tillsynsuppdrag att rätta till bristerna. Det är en möjlighet som redan finns inom livsmedelsområdet och vi har sett att det gett positiv effekt, säger Isabella Lövin.

1 juli 2020 föreslås de nya bestämmelserna träda i kraft.