Radar · Nyheter

Allvarliga risker med uteblivna vaccinationer

Ett barn i Pakistan får poliovaccin av en hjälparbetare i februari i år.

80 miljoner barn kan drabbas av allvarliga sjukdomar som mässling eller polio efter att vaccinationskampanjer världen över har avbrutits på grund av coronapandemin.

I slutet av mars rekommenderade Världshälsoorganisationen ett tillfälligt avbrott i stora vaccinationskampanjer, i syfte att minska smittspridningen av Covid-19. Nu larmar läkare om riskerna med avbrottet, uppger Sveriges radio. Fallen av sjukdomar som mässling och polio befaras öka när alla resurser läggs på att bekämpa coronaviruset. Förekomsten av viruset gör också människor mindre benägna att aktivt uppsöka en vårdinstans för att få vaccin, antingen på grund av restriktioner i rörligheten eller av rädsla för att smittas av viruset vid besöket.

– Vi har effektiva vaccin mot mässling, polio och kolera. Omständigheterna gör att vi kanske måste pausa våra ansträngningar, men de måste återupptas så snart som möjligt, annars riskerar att vi att byta ett dödligt sjukdomsutbrott mot ett annat, säger Henrietta Fore, verkställande direktör på UNICEF, till WHO:s nyhetsorgan.