Energi · På gång

På gång

25/6 Kiss avskedsturné ”End of the road world tour” spelar i Sverige.

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring

25/6 SNS arrangerar webbinarium om utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring med den särskilde utredaren Maria Hemström Hemmingsson. TCO:s ordförande Therese Svanström och Martin Ådahl (C) kommenterar utredningens förslag.

Omröstning om ny irländsk regering

26/6 Från Dublin, Irland väntas resultatfrån partiomröstningar om uppgörelsen kring en ny regering.

Presidentval på Island

27/6 Islands president väljs var fjärde år. Presidenten har begränsad makt, den verkliga makten ligger hos landets regering.

Givarkonferens för Syrien

30/6 Fjärde givarkonferensen i Bryssel för Syrien. EU och FN leder tillsammans den fjärde givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid. På grund av rekommendationerna om social distansering hålls konferensen i virtuellt format.

Folkomröstning i Ryssland

1/7 Ryssland folkomröstar om ny konstitution. Bland annat föreslås ändringar som innebär att Vladimir Putin kan ställa upp i flera presidentval. I teorin kan han då sitta till 2036 om han väljs om.

Stärkt ungdomsgaranti

2/7 EU-kommissionen väntas presentera planer på att stärka ungdomsgarantin och kampen mot ungdomsarbetslöshet.