Radar · Politik

Nya riktlinjer för AI inom USA:s militär

USA inför vad de menar är striktare riktlinjer för användandet av AI i konflikt – men experter menar att det kanske bara är ett försök att vitmåla det ökande användandet tekniken.

USA:s militär kommer få nya, striktare riktlinjer för hur olika typer av artificiell intelligens får användas. Riktlinjerna ska vara ”etiska” men ifrågasätts redan av en del experter, rapporterar nyhetsbyrån AP.

I USA vill militären snabba upp processen med att använda artificiell intelligens (AI) vid krigföring. Därför lanserar de nya, etiska riktlinjer för hur ny teknik får användas i konflikter. Enligt den tyska tidningen DW är riktlinjerna ett sätt att öka förtroendet efter flera kontroverser. 

Robotar, drönare och obemannade fordon är exempel på teknik som ibland använder sig av AI i konflikter och krigföring.

Tidigare har har militärens riktlinjer begränsats till att en människa måste vara involverad när teknik tar beslut baserat på AI. Den artificiella intelligensen har därmed inte kunnat fatta beslut helt på egen hand, men några övriga riktlinjer för hur AI får användas har inte funnits.

Enligt de nya principerna ska de personer som ansvarar för och implementerar AI-system ”utöva lämpliga nivåer av bedömning och omsorg”.

Riktlinjerna säger också att det måste finnas ”uttryckliga, väldefinierade användningsområden” för den artificiella intelligensen. Besluten som fattas av AI:n måste också gå att spåra och styra. Militären kommer ha ”förmågan att koppla ur eller inaktivera distribuerade system som visar oavsiktligt beteende”, rapporterar DW. 

Det handlar enligt nyhetsbyrån AP om bland annat när militären använder övervakningssystem för att scanna av marken från luften och identifiera eventuella mål.

Men skeptiker menar att det är tveksamt om de nya riktlinjerna kommer ha önskad effekt, eller om det snarare handlar om att försöka få det att framstå som etiskt utan att egentligen förändra något:

– Jag oroar mig för att principerna är lite av ett projekt för att vitmåla tekniken. Ordet ”lämpligt” öppnar för många tolkningar, säger Lucy Suchman, professor i antropologi för vetenskap och teknik vid Lancaster University till AP.