Glöd · Debatt

”Avkriminalisera – och motverka våldsspiralen”

En cannabisbutik i Milano.

DEBATT I dagarna har ett enigt socialutskott rekommenderat att den nuvarande narkotikapolitiken ska utvärderas. Piratpartiet uppskattar vändningen till att erkänna behovet av detta.

Så vad betyder denna kommande utvärdering? Många som vill se en ändrad narkotikapolitik har jublat i förhoppningen om att Sverige kommer lämna dagens repressiva politik och istället försöka minimera skadeverkningarna från drogbruk. Det vore – enligt oss pirater – på tiden. Vi bör fokusera på vård istället för straff.

Men det är tyvärr inte vad denna rekommendation om en utvärdering innebär. Socialminister Lena Hallengren (S) dementerade att utvärderingen skulle kunna leda till förändrad politik.

Var står vi nu då, egentligen? Med tanke på att socialutskottet var eniga kommer sannolikt riksdagen att godkänna rekommendationen att utvärdera narkotikapolitiken.

Utkomsten av en utvärdering är dock högst oklar. Regeringen både formulerar utvärderingens frågeställning och tillsätter de personer som ska utföra den. Så kan de i stor utsträckning styra vilka svar utvärderingen kommer landa i. Det finns dessutom en överhängande risk att regeringen fördröjer utredningen till efter valåret 2022.

Piratpartiets narkotikapolitik är tydlig. Sverige behöver följa rekommendationer från bland annat WHO om att avkriminalisera bruket av droger. Sverige har i dag näst flest narkotikarelaterade dödsfall i Europa, ett tydligt vittnesmål om resultatet av vår politik. Flera länder som fokuserat på skademinimering istället för straff har sett sina siffror förbättras.

Men brukarnas hälsa är bara den ena sidan av det narkotikapolitiska myntet. På den andra sidan finns de samhälleliga effekterna av att marknaden för cannabis i dag är illegal och därmed totalt avreglerad. Det görs i dag inga ålderskontroller vid köp av cannabis. Ingen märkning av styrkan (THC-halten) på det som säljs. Det kan inte bli mycket lättare att köpa cannabis än vad det är i Sverige i dag. Allt detta är direkta konsekvenser av vår oreglerade marknad för cannabis.

De kriminella nätverken försörjer sig på cannabisförsäljning. Våldsspiralen skruvas uppåt av de kriminella genom uppgörelser kring försäljningen av cannabis. Även de som varken säljer eller köper cannabis påverkas av att marknaden inte har tillgång till något rättsväsende för att lösa sina dispyter.

Regeringen säger sig vilja angripa dessa kriminella nätverk, men de verkar oförmögna att förstå var deras svagaste punkt sitter. Angrip deras inkomstkällor samtidigt som polisen gör särskilda insatser för att fånga in medlemmarna, så sjunker incitamenten att delta i gängverksamheten.

Löfven verkar dock tyvärr tro att sättet vi minskar gängens inkomster från cannabisförsäljning är att ”slå till mot narkotikan ännu hårdare”, ett okunnigt uttalande från en politiker som är mer intresserade av att spänna obefintliga muskler än att förstå den faktiska problematiken.

Tyvärr är utsikterna för en utredning som angriper dessa frågor inte särskilt ljusa under nuvarande regering. Men trots det finns det skäl att glädjas åt att debatten förändras.

När Piratpartiet antog sin nuvarande narkotikapolitik menade många att det var politiskt självmord, oseriöst och omöjligt att genomföra. I dag är våra åsikter inte mainstream, men inte heller möjliga att helt ignorera. Vi hoppas därför på en fortsatt debatt där vi inte bara pratar om hur kriminaliseringen av droger påverkar brukaren, utan också hur en kriminaliserad marknad påverkar samhället i stort.