Radar · Inrikes

Sverige fick mindre covidläkemedel än begärt

Svensk sjukvård har mottagit drygt 1 700 remdesivirdoser från EU.

Sverige har från EU tagit emot doser av läkemedlet Remdesivir som ska användas mot covid-19. Men svensk sjukvård får till en början nöja sig med drygt 1 700 doser, trots önskemål om totalt 70 000.

Tidigare i sommar lade EU-kommissionen en stor beställning på det antivirala läkemedlet Remdesivir för omkring 30 000 covidpatienter. Tanken var att EU-länderna skulle dela på doserna som kostar över 750 miljoner kronor.

Socialstyrelsen anmälde då ett intresse för 70 000 doser, vilket beräknas räcka till ungefär 10 000 covidpatienter. Men till en början får Sverige nöja sig med betydligt färre, totalt 1 728 doser, som räcker till cirka 250 covidpatienter.

– De 70 000 doserna är prognosticerade utifrån Folkhälsomyndighetens scenario med 10 000 i behov av sjukhusvård. Vi tror inte att det kommer att hända men det är ett ”worst case scenario”, säger Maria State, chef för Socialstyrelsens läkemedelskansli.

Mer kommer

Det första partiet med doser ska efterföljas av ytterligare två, men Socialstyrelsen vet inte hur många doser det handlar om.

– Vi har ett gynnsamt utgångsläge med antal patienter som behöver Remdesivir just nu. Så vår bedömning är att de som behöver Remdesivir kommer att få det, säger Maria State.

Lagret har räckt

De 1 728 första doserna anlände till Sverige förra veckan och har än inte börjat användas. Sverige har sedan tidigare ett mindre lager av Remdesivir som vården har fått klara sig på under sommaren. Den globala tillgången har varit begränsad, eftersom USA köpt upp nästan hela lagret av Remdesivir från tillverkaren.

– Min uppfattning är att väldigt få doser har använts. Dels har pandemin varit i ett lugnt skede, dels vet vi inte hur mycket vi kommer få framöver så man har ju verkligen försökt använda det på de patienter där man tror att det gör absolut mest nytta, säger Maria Landgren, läkemedelschef på Region Skåne som ansvarar för den nationella fördelningen av Remdesivir.

<strong>Fakta: Remdesivir</strong>

Remdesivir är en antiviral läkemedelssubstans, som antibiotika fast mot virus. Medicinen, som först togs fram för att motverka ebola, säljs av tillverkaren Gilead under varumärket Veklury.
Det ges till sjukhuspatienter med covid-19 som också får syrgastillskott, för att förkorta sjukhustiden.
Läkemedlet ska hindra coronaviruset från att föröka sig. Viruset tar sig in i kroppens celler och förökar sig genom att använda cellernas eget maskineri. Medicinen tar sig också in i cellerna för att stoppa denna process.
Källa: Läkemedelsverket